21
05 2021
340

7.5.5.2 Cum se calculează taxa pentru extragerea mineralelor utile?

 Taxa pentru extragerea mineralelor utile se calculează de către subiectul impunerii de sine stătător, trimestrial, pornind de la volumul mineralului util extras şi cota de impunere corespunzătoare categoriei și tipului mineralului util extras, stabilită în anexa nr. 2 la titlul VIII al Codului fiscal.


[Modificare operată în Baza generalizată a practicii fiscale în conformitate cu modificările efectuate în Codul fiscal prin Legea nr.60 din 23.04.2020, Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 108-109 din 25.04.2020, în vigoare din 01.01.2021]

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.