19
06 2019
596

8. (10.5.7) Se permite desfășurarea activităților de comerț în alte segmente de stradă în cazul în care aceste străzi prin deciziile consiliilor locale sunt atribuite pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere (iarmaroacelor-piețe)?

Conform Legii nr. 93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, desfăşurarea activităţilor de comerț conform poziţiilor 1.1 şi 1.2 din anexa la lege, se permite doar în cadrul pieţelor comerciale create în condiţiile art. 12 din Legea cu privire la comerţul interior nr. 231 din 23 septembrie 2010. În condițiile în care administrația pieței de comun acord cu autoritatea administrației publice locale a elaborat și a aprobat regulamentul de funcționare a pieței, precum și a asigurat condițiile stabilite la pct. 10, subpct. 10.1. și pct. 11 din Regulamentul-tip de funcționare a piețelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 955 din 21.08.2004, terenurile atribuite prin decizia consiliilor locale pentru desfășurarea iarmaroacelor sezoniere, pot fi considerate piețe și pe teritoriul acestora se permite desfășurarea activității de comerț în baza patentei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.