02
06 2020
835

9. (41.1) Ce documente este necesar de anexat la cererea de acordare a subvenției?

Potrivit pct.15 din Regulamentul privind modul de subvenționare a dobânzilor la creditele bancare contractate în perioada 1 mai 2020 – 31 decembrie 2020, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.66 din 20.05.2020, pentru confirmarea subvenției, se prezintă următoarele documente în copie: a)Contractul de acordare a creditului cu anexarea graficului de rambursare. În cazul în care contractul a fost prezentat anterior, în cadrul examinării cererii de subvenționare pentru perioadele fiscale precedente, prezentarea acestuia nu este obligatorie; b)Documentul, eliberat de instituția bancară creditoare, ce confirmă achitarea dobînzii; c)În cazul solicitării subvenționării de către întreprinderi ce activează în domeniul transportului rutier de persoane în regim taxi, specificate în art.881 din Codul fiscal, și rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, specificați în art.368 din Codul fiscal, suplimentar se prezintă Declarația pe proprie răspundere a solicitantului conform modelului prezentat în Anexa nr.3 la Regulamentul menționat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.