Întrebări și răspunsuri

Care sancțiuni va aplica organul fiscal în cazul în care persoana fizică va prezenta Declarația cu întîrziere?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. În conformitate cu prevederile art. 83 alin. (2) din CF, sînt obligați să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților şi acționarii fondurilor de investiții), care au obligații privind achitarea impozitului. De asemenea, obligația de a prezenta Declarația o au persoanele fizice care întrunesc una din condițiile specificate la art. 83 alin. (2) lit. b) din CF. Concomitent, potrivit art. 260 alin. (2) din CF, prezentarea tardivă a dării de seamă fiscale se sancționează cu o amendă în mărime de 200 lei pentru fiecare dare de seamă fiscală prezentată tardiv, dar nu mai mult de 2 000 lei pentru toate dările de seamă fiscale prezentate tardiv. În conformitate cu prevederile art. 129 pct. 9) din CF, dare de seamă fiscal reprezintă orice declarație, informație, calcul, notă informativă, alt document, care sînt prezentate sau trebuie să fie prezentate organului fiscal, privind calcularea, achitarea, reținerea impozitelor, taxelor, majorărilor de întîrziere (penalităților) şi/sau amenzilor ori privind alte fapte ce țin de naşterea, modificarea sau stingerea obligației fiscale. Prin urmare, în cazul în care persoana fizică cetățean va prezenta Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit cu întîrziere, adică după 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune, organul fiscal îi va aplica o amendă în mărime de 200 lei pentru Declarația prezentată tardiv.
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2682 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2015 14:18

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

Sancţiuni | organul fiscal | declaraţia | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon