20
05 2013
2202

Dacă bunul imobil nefinisat apare ca obiect al impunerii în cursul anului, respectiv este evaluat de către organul cadastral în anul respectiv, are obligația agentul economic să calculeze şi să achite impozitul pe bunurile imobiliare sau nu?

În conformitate cu prevederile art. 281 alin. (12) al Codului fiscal, persoanele juridice, persoanele fizice înregistrate în calitate de întreprinzător, cu excepţia gospodăriilor ţărănești (de fermier), calculează de sine stătător suma anuală a impozitului pe bunurile imobiliare, porninduse de la baza impozabilă a acestora, conform situaţiei de la 01 ianuarie a perioadei fiscale respective. Totodată, art. 4 alin. (31) al Legii, bunurile imobiliare ce fac parte din categoria celor a căror impozitare se realizează reieșind din valoarea estimată, dar nu sunt evaluate de către organele cadastrale, se supun impunerii în conformitate cu prevederile Legii. Impozitarea acestor bunuri conform valorii estimate se va realiza începînd cu anul următor anului în care bunurile imobiliare au fost evaluate. Astfel, agentul economic în acest caz are obligaţia de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare pentru acest obiect. Ţinem să menţionăm că, calcularea impozitului pentru anul de gestiune respectiv se va realiza trimestrial, pînă la finele lunii următoare după trimestrul gestionar reieșind din valoarea de bilanţ al acestuia (începînd cu trimestrul în care bunul imobilar a obţinut calitatea de obiect al impunerii). Achitarea impozitului și prezentarea dării de seamă Calculul impozitului pe bunurile imobiliare (Forma BIJ 1) se va realiza în același termen. Totodată, începînd cu anul de gestiune următor, agentul economic va avea obligaţia de a calcula și achita impozitul pe bunurile imobiliare reieșind din valoarea estimată a acestuia, determinată de către organul cadastral.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.