21
10 2016
1910

Firma nou-creata SRL (deschisă în luna septembrie 2015) nu a activat din careva motive. Venit nu a avut în 2015.De facto, a început să activeze din septembrie 2016. Care regim de impozitare IVAO ori VEN 12 va aplica firma SRL în 2015 și care în 2016?

În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (1) din CF, subiecți ai impunerii sunt agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali. Totodată, potrivit prevederilor alineatului (3) din articolul menționat, agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de TVA sau din livrări scutite şi impozabile cu TVA în sumă de până la 600 000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut de prezentul capitol sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic. De asemenea, agenţii economici menţionaţi la alin.(1) care, conform situaţiei din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obţinut venit din activitatea operaţională din livrări scutite de TVA în mărime ce depăşeşte 600 000 lei, aplică regimul de impozitare în modul general stabilit (prevederile art. 541 alin. (31) din CF). Din cele menționate mai sus constatăm că prevederile articolului 541 din CF, care reglementează subiecții impunerii cu impozitul pe venit din activitatea operațională, nu stabilește expres situațiile pentru agenții economici nou-creați, precum și pentru agenții economici care nu au înregistrat venit din activități operaționale la situația din 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare. Totodată, poziția Inspectoratului Fiscal Principal de Stat privind situațiile din întrebare se conține în Baza generalizată a practicii fiscale, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 637 din 31 decembrie 2010 și plasată pe site-ul oficial al Serviciului Fiscal de Stat baza.fisc.md. Astfel, la codurile 29.1.11.4. și 29.1.11.5. din Bază sunt expuse următoarele întrebări și răspunsuri la acestea: 29.1.11.4. Întrebarea: „Ce regim de impozitare (3% sau 12%) urmează să fie aplicat de către agenții economici nou-creați?” Răspunsul: „În conformitate cu prevederile art. 541 alin. (3) din CF, agenții economici care nu sunt înregistrați ca plătitori de TVA, cu excepția gospodăriilor țărănești (de fermier) și întreprinzătorilor individuali, care, conform situației din data de 31 decembrie a perioadei fiscale precedente perioadei fiscale de declarare, au obținut venit din activitatea operațională din livrări scutite de TVA sau din livrări scutite și impozabile cu TVA în sumă de până la 600 000 lei, pot alege regimul de impozitare prevăzut pentru subiecții businessului mic și mijlociu sau regimul de impozitare aplicat în modul general stabilit. Alegerea regimului fiscal se realizează prin indicarea lui în politica de contabilitate a agentului economic. Dat fiind faptul că la data menționată în CF agenții economici nici nu existau ca entități și, respectiv, nu au putut obține nici de facto, nici de jure venituri, prin prisma prevederilor art. 11 alin. (1) din CF și ținând cont de Ordinul șefului IFPS nr. 1983 din 1 octombrie 2013, agenții economici în cauză au dreptul la alegerea regimului fiscal de impozitare (3% sau 12%).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.