20
05 2013
4398

În baza contractului de colaborare cu compania nerezidentă, rezidentul Republicii Moldova se obligă să asigure servicii de intermediere la semnarea contractelor cu potențialii clienți ai nerezidentului de pe teritoriul Republicii.

Aceste servicii de intermediere constau în a prezenta oferta de preț a comitentului - nerezident, a studia piața de desfacere pentru a identifica cerințele, exigențele şi tendințele potențialilor clienți. Pentru asigurarea încheierii viitoarelor contracte, după caz, de compania rezidentă sunt prezentate şi informații, consultații în domeniul economic, juridic, ingineresc, ținînd cont de rigorile impuse de legislația națională. Ce cotă a T.V.A. se aplică aferent serviciilor prestate de compania rezidentă în cadrul acestui contract? Aplicarea regimului fiscal aferent T.V.A. pentru serviciile prestate unui nerezident derivă din specificul, natura și esenţa operaţiunii economice. În cadrul unui contract complex, ce vizează prestarea mai multor servicii, este necesară diferenţierea acestora și examinarea în particular. Pentru determinarea regimului fiscal de aplicare a T.V.A. pentru serviciile prestate de către un rezident al Republicii Moldova unui nerezident, urmează a fi stabilit locul livrării. În acest sens, Codul fiscal, la art. 111 „Locul livrării serviciilor”, acordă stipulări exprese, indicînd concret serviciul și locul unde se va considera acesta ca livrat, iar pentru serviciile care nu sînt indicate – locul fiind stabilit ca locul sediului persoanei ce acordă serviciul (alineatul (2) al art. 111 din Codul fiscal). Astfel, în temeiul art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, pentru serviciile de publicitate, servicii ale consultanţilor, inginerilor, birourilor de consultanţă, avocaţilor, contabililor și de marketing, precum și servicii de furnizare a informaţiei, locul prestării îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipsește – domiciliul sau reședinţa beneficiarului. În situaţia în care, persoana care, în baza contractului cu un nerezident are și, de regulă, utilizează în Republica Moldova împuternicirea de a încheia contracte sau de a coordona condiţiile lor esenţiale în numele nerezidentului, creînd în urma acestora consecinţe juridice pentru nerezidentul dat, potrivit art. 5 pct. 34) din Codul fiscal, se califică ca agent cu statut dependent. În acest sens, pentru serviciile agenţilor care activează în numele și din contul altor persoane – pentru serviciile enumerate la art. 111 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, locul prestării îl constituie sediul, iar în cazul în care acesta lipsește – domiciliul sau reședinţa beneficiarului. Potrivit prevederilor art. 93 pct. 11) din Codul fiscal, prestare de servicii de către persoane juridice și fizice rezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova, al căror loc de livrare nu este Republica Moldova, reprezintă export de servicii. În corespundere cu prevederile art. 104 lit. a) din Codul fiscal, exportul de servicii se impune cu cota zero a T.V.A.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.