Întrebări și răspunsuri

În cazul în care venitul obținut de către persoana fizică sub formă de salariu la locul de muncă prin cumul depășește suma salariului obținut la locul de muncă de bază, va putea persoana fizică să aleagă locul (locul de muncă prin cumul sau locul de muncă de bază) unde va solicita acordarea scutirilor la care, potrivit legislație în vigoare, aceasta are dreptul?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. În conformitate cu prevederile pct. 9 din Regulamentul cu privire la reținerea impozitului pe venit din salariu și din alte plăți efectuate de către patron în folosul angajatului, precum și din plățile achitate în folosul persoanelor fizice care nu practică activitate de întreprinzător pentru serviciile prestate și/sau efectuarea de lucrări, aprobat prin HG nr. 697 din 22.08.2014, scutirile la care are dreptul contribuabilul rezident al Republicii Moldova se acordă fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul. Locul de muncă de bază se consideră întreprinderea (inclusiv întreprinderea individuală şi gospodăria țărănească (de fermier)), instituția, organizația la care, conform legislației în vigoare, se ține în evidență carnetul de muncă al angajatului. Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, pe baza unui contract individual de muncă distinct. Prin urmare, în cazul în care persoana fizică activează la mai multe locuri de muncă, aceasta este în drept de sine stătător să decidă locul de muncă unde va solicita de la angajator acordarea scutirilor la care, potrivit legislație în vigoare (art. 33-35 din CF), aceasta are dreptul. Concomitent, reamintim că, potrivit prevederilor art. 83 alin. (2) lit. b) liniuța 2 din CF, persoanele fizice rezidente (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini, apatrizii, inclusiv membrii societăților şi acționarii fondurilor de investiții), care pe parcursul unei perioade fiscale obțin venit impozabil sub formă de salariu, care depăşeşte suma de 27 852 lei pe an, cu excepția persoanelor fizice care obțin venit sub formă de salariu la un singur loc de muncă, au obligația de prezentare a Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) termenul de prezentare a căreia este de 25 martie al anului următor anului fiscal de gestiune.
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

3009 vizualizări

Data publicării:

11 Martie /2015 11:44

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

persoana fizică | salariu | impozit pe venit

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon