31
05 2013
1777

Întreprinderea X rezidentă a Republicii Moldova în februarie 2013 a semnat un contract de cesiune a drepturilor de autor cu o întreprindere Y rezidentă a Italiei.

Conform antecontractului semnat, transmiterea dreptului de autor se efectuează la momentul semnării contractului, iar plata pentru aceste drepturi se efectuează în 3 tranșe egale, una fiind cu o lună înainte de data semnării contractului, cea de a doua fiind în termen de cel mult 5 zile din momentul semnării contractului și cea de a treia tranșă la expirarea unei luni din momentul semnării contractului. Astfel, în conformitate cu prevederile antecontractului, întreprinderea X a achitat prin virament la 10 ianuarie 2013 plata în avans în cuantum de 33% din suma totală aferentă cesionării drepturilor de autor de către întreprinderea Y, rezidentă a Italiei. Apare sau nu obligația de calculare și achitare a T.V.A. la întreprinderea X urmare a tranzacției efectuate, și în care perioadă anume? Conform art. 93 pct. 9) Cod fiscal, import de servicii reprezintă prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. Locul livrării serviciilor se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipsește - domiciliul sau reședinţa beneficiarului servicii de transmitere și acordare a drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de produs și de serviciu și a altor obiecte ale proprietăţii industriale, precum și a altor drepturi similare (art. 111 alin. (1) lit. e) Cod fiscal). Astfel, luînd în considerație art. 111 alin. (1) lit. e) Cod fiscal, achiziționarea drepturilor de autor de către un rezident al Republicii Moldova de la un nerezident, se consideră import de servicii. Conform art. 101 alin. (4) Cod fiscal, subiecţii impozabili care importă servicii achită T.V.A. la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Totodată, art. 109 alin. (1) Cod fiscal, menționează aceleași reguli în partea ce ține de termenele de achitare a T.V.A., și anume: la serviciile importate, utilizate pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale și data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Prin urmare, conform prevederilor fiscale citate, obligația fiscală în partea ce ține de achitarea T.V.A. apare în perioada fiscală (luna calendaristică) în care a avut loc achitarea în prealabil pentru serviciile importate, adică în luna ianuarie 2013. În luna ianuarie urmează a fi achitată T.V.A. de la suma achitată în prealabil aferentă importului de servicii, iar restul T.V.A. va fi achitat la momentul corespunzător aferent fiecărei plăți efectuate.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.