31
05 2013
1941

Întreprinderea X rezidentă a Republicii Moldova în septembrie 2012 a semnat un contract de cesiune a drepturilor de autor cu o întreprindere Y rezidentă a Statelor Unite ale Americii.

Conform contractului semnat, transmiterea dreptului de autor se efectuează la momentul semnării contractului, iar plata pentru aceste drepturi urmează să se efectueze la expirarea a 6 luni din momentul înregistrării drepturilor de autor după noul proprietar. Astfel, în conformitate cu prevederile contractului, întreprinderea X a achitat prin virament la 10 martie 2013 plata pentru cesionarea drepturilor de autor întreprinderii Y rezidentă a SUA. Apare sau nu obligația de calculare și achitare a T.V.A. la întreprinderea X, urmare a tranzacției efectuate, și în care perioadă anume, la data transmiterii drepturilor de autor sau la data achitării plății pentru aceste drepturi? Conform art. 93 pct. 9) Cod fiscal, import de servicii reprezintă prestarea de servicii de către persoanele juridice și fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice și fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova. Locul livrării serviciilor se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipsește - domiciliul sau reședinţa beneficiarului serviciilor de transmitere și acordare a drepturilor de autor, brevetelor, licenţelor, mărcilor de produs și de serviciu și al altor obiecte ale proprietăţii industriale, precum și al altor drepturi similare (art. 111 alin. (1) lit. e) Cod fiscal). Astfel, luînd în considerație art. 111 alin. (1) lit. e) Cod fiscal, achiziționarea drepturilor de autor de către un rezident al Republicii Moldova de la un nerezident, se consideră import de servicii. Conform art. 101 alin. (4) Cod fiscal, subiecţii impozabili care importă servicii achită T.V.A. la data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Totodată, art. 109 alin. (1) Cod fiscal, menționează aceleași reguli în partea ce ține de termenele de achitare a T.V.A., și anume: la serviciile importate, utilizate pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător, termenul obligaţiei fiscale și data achitării T.V.A. se consideră data efectuării plăţii, inclusiv a plăţii prealabile pentru serviciul de import. Prin urmare, conform prevederilor fiscale citate, obligația fiscală în partea ce ține de achitarea T.V.A. apare în perioada fiscală(luna calendaristică) în care a avut loc achitarea pentru serviciile importate - în luna martie 2013 și nu la momentul transmiterii drepturilor de autor.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.