14
10 2016
1353

Necesitatea întocmirii actului de control în cazul în care nu au fost depistate încălcări ale legislației fiscale

La efectuarea controlului fiscal prin metoda verificării prin contrapunere la un agent economic care a avut raporturi economice, financiare etc. cu contribuabilul supus controlului nu au fost depistate încălcări ale legislației fiscale. În cazul dat agentul economic este în drept să solicite un exemplar al actului de control sau nu?


Conform prevederilor art. 223 din CF, verificarea prin contrapunere constă în controlul concomitent al contribuabilului și al persoanelor cu care acesta are sau a avut raporturi economice, financiare și de altă natură, pentru a se constata autentificarea rapoartelor și a operațiunilor efectuate.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.