09
07 2014
4808

Необходимо ли удерживать подоходный налог из выплат, направленных в пользу физического лица – резидента Венгерской Республики, в случае предоставления последним ( в рамках договора об оказании услуг) услуг по тренингу в течение недели на территории Республики Молдова?

В соответствии с положениями ч. (1) ст. 91 НК, лица, указанные в ст. 90, удерживают и уплачивают налог в размере 12% с платежей, направленных на выплату нерезиденту, соответствующих доходам, предусмотренным в ст. 71 НК (за исключением платежей, указанных в цитируемой статье).
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

ELECTRONIC

1299 lei

CLASSIC

1299 lei

PREMIUM

1999 lei

 

2 comentariu

avatar
Buna ziua

va rog sa-mi explicati art.73 p.3 si p.4, in ce cazuri se aplica?
avatar
Art.73 p.4 prevede că veniturile persoanelor fizice nerezidente, specificate la art.71 lit.n) şi o), urmează a fi supuse impozitării la sursa de plată în modul prevăzut la art.88, fără dreptul la deduceri şi/sau scutiri aferente acestor venituri (pct.3 nu se ia în considerație prin prisma veniturile despre care se vorbește în cazul expus).
Totuși, art.4 din Codul fiscal alin.(1) ne zice că dacă un tratat internaţional care reglementează impozitarea sau include norme care reglementează impozitarea, la care Republica Moldova este parte, stipulează alte reguli şi prevederi decît cele prevăzute de legislaţia fiscală, se aplică regulile şi prevederile tratatului internaţional.
Tratatele de evitari a dublei impuneri, de obicei, prevăd că venitul obţinut de către rezidentul unui Stat Contractant pentru servicii personale sau alte activităţi cu caracter independent este supus impunerii numai în acest Stat cu excepţia cazurilor cînd el dispune de o bază permanentă accesibilă în alt Stat Contractant pentru desfăşurarea acestei activităţi. Spre exemplu, Convenția cu Republica Ungară prevede acest fapt în art.14 (http://www.fisc.md/Upload/LinkedPDF/Ungaria_rom.pdf)
Respectiv, dacă pînă la momentul efectuării plății a fost prezentat certificatul de rezidență a unui stat străin, nu apare necesitatea reținerii impozitului pe venit la sursa de plată.
Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.