31
05 2013
2142

Se calculează sau nu T.V.A. de la suma plăților achitate de către salariați angajatorului pentru compensarea cheltuielilor personale pentru serviciile de telefonie mobilă, valorii uniformei de serviciiu, plăților pentru prînz, valorii carnetului de muncă?

Conform art. 102 alin. (1) Cod fiscal, în cazul achitării T.V.A. la buget, subiecţilor impozabili, înregistraţi potrivit art. 112 li se permite trecerea în cont a sumei T.V.A., achitate sau care urmează a fi achitate furnizorilor plătitori ai T.V.A pe valorile materiale, serviciile procurate (inclusiv transmise în cadrul realizării contractului de comision) pentru efectuarea livrărilor impozabile în procesul desfășurării activităţii de întreprinzător. În baza art. 93 pct. 6) Cod fiscal, livrare impozabilă este livrarea de mărfuri, livrare (prestare) de servicii, cu excepţia celor scutite de T.V.A., efectuate de către subiectul impozabil în procesul activităţii de întreprinzător. Potrivit art. 95 alin. (1) lit. a) Cod fiscal, constituie obiect impozabil livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentînd rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. La întocmirea carnetului de muncă angajatorul încasează de la salariat contravaloarea acestuia (pct. 80 al Regulamentului privind completarea, păstrarea și evidenţa carnetului de muncă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007) Astfel, compensarea de către salariat angajatorului a valorii uniformei de serviciu, plăților pentru prînz, serviciilor de telefonie mobilă și a valorii carnetului de muncă nu constituie livrare impozabilă cu T.V.A. Prin urmare, cheltuielile suportate de către contribuabil- persoană ce desfășoară activitate de întreprinzător pentru procurarea bunurilor sau serviciilor, care ulterior sunt compensate de către salariat, nu reprezintă cheltuială pentru entitate și, respectiv, nu este aferentă livrărilor impozabile desfășurate de către contribuabil, astfel că suma T.V.A. aferentă acestor servicii achitată de angajator, care ulterior se compensează de salariați, nu se trece în cont, luînd din considerație prevederile art. 102 alin. (1) Cod fiscal.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.