04
04 2019
946

Serviciile administratorului-nerezident

Administratorul nerezident al companiei din R. Moldova numit prin decizia fondatorilor are relații civile cu compania în baza unui contract de management. Serviciile sunt prestate la distantă, prin intermediul rețelelor de comunicație. Cum urmează sa fie calculate și reținute impozitele, contribuțiile sociale si medicale? Cum se aplica prevederile Convenției, daca nerezidentul nu depășește perioada de ședere de 183 de zile pe teritoriul RM? În conformitate cu art. 70 alin. (1) din Codul fiscal, întregul venit al contribuabilului nerezident se împarte în venit obţinut: a) în RM din activități de întreprinzător sau din muncă prin contract (acord) de muncă; b) peste hotarele RM din activități de întreprinzător sau din munca prin contract (acord) de muncă. Astfel, venitul nerezidentului se consideră obținut pe teritoriul RM doar în cazul în care acesta este legat de activitatea de întreprinzător desfășurată pe teritoriul Moldovei. Venitul obținut peste hotarele RM în rezultatul desfășurării activității de întreprinzător pe teritoriul statului străin, nu constituie obiectul impozitării cu impozitul pe venit în RM. În cazul în care serviciile acordate de nerezident se efectuează prin intermediul internetului (rețelelor de comunicație) de la locul de rezidență al nerezidentului care se află peste hotarele RM, acestea se consideră activitate de întreprinzător desfășurată peste hotarele RM și, respectiv, rezidentul nu are obligații de a reține impozit la sursa de plată, conform art. 91 din CF.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.