10
02 2015
1722

Soțul a transmis scutirea personală soției. Va avea dreptul acesta să beneficieze de scutire pentru persoane întreținute, daca soția beneficiază si ea în același timp de aceste scutiri?

Potrivit prevederilor art. 35 alin. (1) din CF, contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire anuală în mărimea prevăzută la art. 35 alin. (1) din CF, pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția invalizilor din copilărie, pentru care scutirea constituie mărimea stipulată în art. 33 alin. (1) din CF. În același timp aliniatul (2) aceluiași articol prevede că persoană întreținută este persoana care întrunește toate cerințele de mai jos: a) este un ascendent sau descendent al contribuabilului sau al soției (soțului) contribuabilului (părinții sau copiii, inclusiv înfietorii şi înfiații) ori invalid din copilărie rudă de gradul doi în linie colaterală; b) are un venit ce nu depăşeşte mărimea scutirii personale prevăzute la art. 33 alin. (1) din CF. Respectiv, drept persoană întreținută se va considera persoana fizică-cetățean, care va întruni cumulativ toate condițiile enumerate în articolul dat. Totodată, la acordarea scutirii pentru persoanele întreținute urmează de ținut cont de veniturile din orice sursă de venit obținute de către persoanele întreținute (atât cele impozabile, cât și cele neimpozabile). Prin urmare, în cazul în care persoana fizică-cetățean va avea la întreținere persoane, care vor întruni cumulativ toate cerințele specificate mai sus, aceasta va avea dreptul la scutirea pentru persoanele întreținute, indiferent de faptul dacă ea beneficiază de scutirea personală sau o transmite soțului (soției).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.