06
05 2011
2168

Sunt scutite de TVA felicitările, invitațiile, calendarele şi cărțile poştale?

Potrivit prevederilor art. 103 alin. (1) pct. 20) din Codul fiscal, sunt scutite de plata taxei pe valoarea adăugată producţia de carte şi publicaţiile periodice (cu excepţia
celor cu caracter publicitar şi erotic), precum şi serviciile de editare a producţiei de carte şi a publicaţiilor periodice, cu excepţia celor cu caracterul menţionat.

Totodată, conform prevederilor Nomenclatorului mărfurilor al RM, aprobat prin HG nr. 1525 din 29.12.2007, cărţile, broşurile şi tipărituri similare, chiar în foi volante, ziare şi publicaţii periodice imprimate, chiar ilustrate sau care conţin material publicitar sunt atribuite la poziţiile tarifare 4901 şi 4902.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.