20
05 2016
1379

Suntem ONC, desfășurăm activitate economică. Pentru anul 2015 am înregistrat venituri din vînzări în suma mai mare de 2 mil. lei, iar achitarea nu a fost efectuată, exclusiv fără numerar și activitatea menționată nu se desfășoară în sat. Suntem obligați să instalăm terminale POS pînă la data de 01.07.2016?

Terminalul POS este un dispozitiv special prin intermediul căruia se efectuează operaţiuni cu utilizarea fizică a cardului de plată. Fiind amplasat la comercianţi, conectat la sistemul băncii printr-o linie telefonica, permite efectuarea în timp real a autorizării, înregistrării şi transferului de mijloace băneşti direct din contul plătitorului în cel al comerciantului, cînd plata este efectuată cu ajutorul unui card de plată. De menţionat, că pct. 5 din Regulamentul cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control pentru efectuarea decontărilor în numerar, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998, stipulează că, dacă în cadrul decontărilor băneşti în numerar contribuabilul (comerciantul) acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul maşinilor de casă şi de control cu memorie fiscală. Obligaţia, ordinea, categoriile şi termenele de instalare a terminalelor POS este reglementată de art. 71 al Legii nr. 845-XII din 3 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi. În sensul prevederilor art. 71, instalarea terminalelor POS le revine agenţilor economici al căror volum de vînzări din comerţul cu ridicata şi /sau cu amănuntul şi /sau din prestarea de servicii a depăşit 2 milioane de lei pe parcursul anului calendaristic precedent şi care, în termen de pînă la 1 iulie al anului imediat următor, sunt obligaţi să instaleze terminale POS şi să asigure posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora în subdiviziunile în care, în aceeaşi perioadă, volumul de vînzări a depăşit suma de 500000 de lei. Băncile comerciale au obligaţia necondiţionată de a instala terminale POS şi a asigura posibilitatea de achitare a plăţilor prin intermediul acestora. Fac excepţie agenţii economici care, pe parcursul anului calendaristic precedent, au efectuat încasări exclusiv fără numerar, precum şi reţelele de comerţ ambulant ale agenţilor economici şi activităţile desfăşurate în sate (comune), afară de cele aflate în componenţa municipiilor şi oraşelor. Ca obligația să nu apară, numerarul încasat trebuia să constituie 0,00 lei. Altfel, de la 1 iulie 2016 trebuie de asigurat folosirea POS terminalului (5. Dacă în cadrul decontărilor băneşti în numerar contribuabilul acceptă, în modul stabilit, cardurile de plată în calitate de instrument de plată fără numerar sau alt mod de plată, decontările respective se efectuează, de asemenea, prin intermediul MCC.) în locul unde este instalată MCC.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.