06
05 2011
3381

Un nerezident acordă servicii de marketing unui rezident al Republicii Moldova. Serviciile date se vor califca ca import? Care sunt obligațiile aferente TVA?

Potrivit prevederilor art. art. 93 pct. 9) din Codul fiscal, prin noţiunea de import de servicii se subînţelege prestarea de servicii de către persoanele juridice şi fizice nerezidente ale Republicii Moldova persoanelor juridice şi fizice rezidente sau nerezidente ale Republicii Moldova, pentru care locul prestării se consideră a fi Republica Moldova.

În conformitate cu prevederile art. 93 pct. 15) din Codul fiscal, locul livrării serviciilor se determină potrivit regulilor stabilite în art. 111 din Codul menţionat.

Astfel, în temeiul prevederilor art. 111 alin. (1) lit. e) liniuţa a treia din Codul fscal, locul livrării serviciilor de marketing se consideră sediul, iar în cazul în care acesta lipseşte – domiciliul sau reşedinţa benefciarului acestor servicii.
Acest articol este destinat doar pentru utilizatorii abonați

Pentru a vă abona, selectaţi abonamentul:

Electronic

1299 lei

 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.