12
10 2016
1888

Unde pot găsi legea privind procurarea bunurilor și serviciilor în avans? Am auzit că deja nu se permite, doar în baza facturii fiscale

În conformitate cu art. 95 CF, obiect impozabil cu TVA constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecții impozabili, reprezentând rezultatul activității lor de întreprinzător în Republica Moldova. Subiecţii impozabili stipulaţi la art.94 lit. a) din CF sunt obligaţi să declare, conform art.115, şi să achite la buget pentru fiecare perioadă fiscală, stabilită conform art.114, suma TVA, care se determină ca diferenţă dintre sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate de către cumpărători (beneficiari) pentru mărfurile, serviciile livrate lor şi sumele TVA achitate sau ce urmează a fi achitate furnizorilor la momentul procurării valorilor materiale, serviciilor (inclusiv TVA la valorile materiale importate) folosite pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător în perioada fiscală respectivă, ținând cont de dreptul de trecere în cont conform art.102 din CF. Art. 117 din CF, prevede că, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezentul cod. Art. 108 Cod Fiscal stipulează că data obligației fiscale privind TVA este data livrării, ceea ce constituie data predării mărfurilor sau prestării serviciilor. Totodată alin. (8) al art. 108 din CF, prevede că în cazul în care factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în funcție de ce are loc mai înainte. Reieșind din normele citate, în cazul în care primirea plății a avut loc până la momentul efectuării livrării, data obligației fiscale privind TVA se va considera data primirii plății, subiectul impozabil urmând a elibera factura fiscală respectivă. Totodată, legislația Republicii Moldova nu prevede reglementări exprese privind procurarea bunurilor și serviciilor în avans.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.