Întrebări și răspunsuri

Urmează persoanele fizice, la completarea Declarației persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (forma CET08) pentru anul 2014, să completeze poziția 1.6 „Royalty” din Declarație, în cazul în care acestea pe parcursul perioadei fiscale au obținut venitul respectiv?

25 martie — termenul limită de prezentare a Declarației și achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente. În conformitate cu prevederile art. 12 pct. 1) din CF, royalty (redevență) reprezintă plăți de orice natură primite în calitate de recompensă pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricărui drept de autor şi/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau ştiințifice, inclusiv filme de cinema şi filme sau benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricărui brevet de invenție, marcă comercială, design sau model, plan, produs soft, formulă secretă sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informației referitoare la experiența în domeniul industrial, comercial sau ştiințific. Totodată, potrivit prevederilor art. 20 lit. z11) din CF, veniturile sub formă de royalty ale persoanelor fizice în vîrstă de 60 ani şi mai mult din domeniul literaturii şi artei constituie sursă de venit neimpozabilă și nu se include în venitul brut al persoanei fizice care a obținut astfel de venit. De asemenea, menționăm că, conform art. 901 alin. (31) din CF, orice persoană care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu excepția deținătorilor de patente de întreprinzător, orice reprezentanță conform art. 5 pct. 20) din CF, reprezentanță permanentă, instituție, organizație, inclusiv orice autoritate publică şi instituție publică, rețin şi achită la buget un impozit în mărime de 12% din royalty achitate în folosul persoanelor fizice. Prin urmare, reieșind din cele menționate mai sus, precum și potrivit prevederilor legislației în vigoare în anul 2014, persoanele fizice care pe parcursul anului au obținut venit sub formă de royalty sînt scutiți de la includerea acestuia în componența venitului brut, precum şi de la declararea lui.
author icon

Marina Cravcenco

Monitorul fiscal FISC.md Nr.24 2015


Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

2561 vizualizări

Data publicării:

10 Martie /2015 10:54

Domeniu:

Impozitul pe venit

Etichete:

persoana fizică | declaraţia | impozit pe venit | CET 08

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon