Știri

Remunerarea membrilor organului de control al companiilor de stat

Regulamentul privind selectarea candidaților pentru funcția de membru al comitetului de audit pentru entități de interes public cu capital de stat și al comisiei de cenzori/cenzorului întreprinderilor de stat și societăților comerciale cu capital integral/majoritar de stat și condițiile de remunerare a acestora, aprobat prin HG nr. 210 din 12 aprilie 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial din 19 mai curent.

 

Conform documentului, selectarea candidaților la funcția de membru al organului de control al companiilor de stat se efectuează prin concurs organizat de comisia de selectare.

 

Pentru a participa la concurs, candidații vor depune personal, prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va conține:

 

  • scrisoarea de intenție privind participarea la concurs;
  • declarația privind evaluarea adecvării persoanei participante la selecția pentru funcția de membru independent al organului de control al companiei de stat;
  • curriculum vitae (CV);
  • copia buletinului de identitate;
  • copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;
  • cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere privind lipsa antecedentelor penale nestinse.

Evaluarea candidaților se realizează în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare după data-limită de depunere a dosarelor și constă în două etape: etapa de evaluare a dosarelor și etapa interviului.

 

Regulamentul mai prevede că membrii organului de control al companiei de stat beneficiază de plata indemnizației lunare stabilite în actul administrativ (ordin) privind desemnarea membrilor organului de control în cadrul companiei de stat/de adunarea generală a acționarilor/asociaților, conform art. 24 din Legea salarizării nr. 847/2002 și de o componentă variabilă stabilită în temeiul art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, art. 45 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 1134/1997 privind societățile pe acțiuni și art. 49 alin. (10) lit. l) din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată.

 

Totodată, membrii organului de control al companiei de stat beneficiază și de recompense anuale (variabile) din profitul net obținut de compania de stat. Mărimea recompensei anuale se aprobă de fondator/adunarea generală a acționarilor/asociațiile societății comerciale, la propunerea consiliului și în cazul societăților comerciale și nu poate depăși plafonul de 1% din mărimea profitului net anual obținut de societate, dar individualizat pentru fiecare persoană care desfășoară activitate de reprezentare a statului – nu mai mult de două salarii medii lunare pe societate pe anul precedent, în limita plafonului menționat.

 

Recompensa se repartizează pentru toți membrii organului de control al companiei de stat care au reprezentat interesele statului pe parcursul anului în care compania de stat a înregistrat profitul net, au participat la întocmirea raportului anual al organului de control al companiei de stat și se calculează ținând cont de durata activității acestora în cadrul organului de control al companiei de stat pe parcursul anului pentru care se calculează recompensa anuală.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

779 vizualizări

Data publicării:

22 Mai /2023 07:59

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

companii de stat | organ de control

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon