Документы и комментарии

Modificări în Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu

În Monitorul Oficial de astăzi, 30 mai, Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 171-O din 13 mai 2023 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009.

 

În continuare oferim posibilitatea de a consulta integral documentul publicat.

 

În temeiul art.12 din Codul vamal nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, art.6 alin.(9) lit. g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr.302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), precum şi întru realizarea prevederilor pct.3.1. din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.37/2022,

 

 

ORDON:

 

 1. În Anexa nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), textul:

se abrogă.

 

2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”, precum și vor efectua remiterea unui mesaj informativ, prin intermediul SI „Asycuda World”, privind modificările operate la facilitățile fiscale și vamale prevăzute în prezentul ordin.

 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

 

4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

 

 5. Prezentul ordin intră în vigoare la data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 171-O. Chişinău, 13 mai 2023                         DIRECTOR Igor TALMAZAN

 

Учреждения:

Официальный Монитор РМ | Таможенная Служба Республики Молдова | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

856 просмотры

Дата публикации:

30 Май /2023 08:49

Catalogul tematic

Электронные услуги

Ключевые слова

declaratia vamala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon