Документы и комментарии

Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, actualizate

În Monitorul Oficial din 2 iunie curent Serviciul Vamal a publicat Ordinul nr. 189-O din 22 mai 2023 cu privire la modificarea anexei nr.11 la Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009.

 

În continuare publicăm variant integrală a documentului.

 

În temeiul art.12 din Codul vamal nr.1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediţie specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, art.6 alin.(9) lit. g) din Legea cu privire la Serviciul Vamal nr.302/2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.143), precum şi întru realizarea prevederilor pct.7 din Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova nr.69/2023,

 

 

 

ORDON:

 

1.Anexa nr.11 la compartimentul „CODURILE facilităţilor fiscale şi vamale acordate conform legislației în vigoare la scoaterea mărfurilor de pe teritoriul vamal al ţării în funcţie de regimul vamal solicitat” din Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu, aprobate prin Ordinul directorului general al Serviciului Vamal nr.346-O/2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.197-200, art.876), se completează cu codul scutirii „093” cu următorul cuprins:

 

 

2. Direcţia dezvoltare şi securitate informaţională şi Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” vor opera modificările corespunzătoare în Sistemul Informaţional „Asycuda World”, precum și vor efectua remiterea unui mesaj informativ, prin intermediul SI „Asycuda World”, despre modificările operate la facilitățile fiscale și vamale prevăzute în prezentul ordin.

 

3. Responsabilitatea pentru executarea prezentului ordin se pune în sarcina şefilor birourilor vamale.

 

 4. Controlul asupra executării prezentului ordin se pune în sarcina Departamentului venituri şi control vamal.

 

5. Prezentul ordin intră în vigoare din data semnării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Nr. 189-O. Chişinău, 22 mai 2023.                           DIRECTOR Igor TALMAZAN

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md" | Таможенная Служба Республики Молдова

926 просмотры

Дата публикации:

05 Июнь /2023 08:43

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

declaratie vamala

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon