Новости

Producătorii de ambalaje care demonstrează implementarea principiilor REP pot fi scutiți de taxa pentru poluarea mediului

În Parlament, în calitate de inițiativă legislativă, este înregistrat proiectul modificărilor la Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului, care propune scutirea de taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluare mediului, a producătorilor de ambalaje care demonstrează implementarea principiilor responsabilității extinse a producătorului (REP) conform prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile și HG nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje.

 

Conform prevederilor art. 12 din Legea nr. 209/2016 și a HG nr. 561/2020, responsabilitatea gestionării ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje revine exclusiv producătorilor de bunuri ambalate (agenții economici care pun pentru prima dată pe piața RM produse ambalate), care au obligația (fie individual, fie colectiv), de a recupera și valorifica deșeurilor de ambalaje. Acest proces de recuperare și valorificare a deșeurilor de ambalaje presupune o serie de activități care generează costuri suplimentare pentru producătorii de bunuri ambalate.

 

Totodată, până la introducerea conceptului REP în legislația RM, din anul 1998 și până în prezent, conform art. 11 din Legea nr. 1540/1998, producătorii de bunuri ambalate achită taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluare mediului, care are ca scop, descurajarea activității economice ce cauzează prejudicii mediului, stimularea diminuării formării deșeurilor de ambalaje, și formarea fondurilor ecologice pentru finanţarea activităţii orientate spre ameliorarea calității mediului.

 

Astfel, în opinia autorului proiectului, odată cu intrarea în vigoare a prevederilor ce țin de implementarea conceptului REP, scopul taxei pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluare mediului, se regăsește pe deplin în prevederile date, iar aplicarea taxei date concomitent cu aplicarea REP provoacă o sarcină dublă și o presiune financiară nejustificată pentru producători, care ar putea investi aceste fonduri nemijlocit în activitățile de implementare a REP, eficientizând atât gestionarea durabilă a deșeurilor de ambalaje cât și activitatea economică a producătorilor.

 

Proiectul prevede uniformizarea unității de măsură la stabilirea cotei taxei pentru ambalaje, cu unitatea de măsură specificată atât în Legea nr. 209/2016 cât și în HG nr. 561/2020 pentru a putea duce o evidență exactă a cantității de ambalaje ajunse deșeuri și pentru a putea calcula țintele de colectare și în cele din urmă, taxa, pentru fiecare agent economic în parte.

 

Totodată se propune includerea în Legea nr. 1540/1998 a unor poziții tarifare noi, care conform noii nomenclaturi combinate al mărfurilor, reprezintă ambalaje fabricate din hârtie, carton, plastic, sticlă, metale și/sau lemn, care vor fi supuse taxei pentru ambalaje. Totodată, se exclud  din Anexa nr. 8 a Legii nr. 1540/1998, toate pozițiile tarifare care reprezintă ambalaje și sunt supuse taxei pentru ambalaje. În prezent sunt taxate doar ambalajele din masă plastică, ambalajul primar compozit și ambalajul primar din aluminiu.

 

În altă ordine de idei se prevede actualizarea definițiilor noțiunilor Legii nr. 1540/1998 pentru a fi în conformitate cu legislația europeană, cu Legea nr. 209/2016 și cu HG nr. 561/2020.

 

Conform datelor oficiale, în anul 2022 în baza art. 11 a Legii nr. 1540/1998 au fost colectate taxe în mărime de 412 mil. lei, dintre care – 67,2 mil. lei constituie încasări din taxa pe ambalaje.

Tatiana Smeșnaia

Учреждения:

Государственная Налоговая Служба | Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

749 просмотры

Дата публикации:

06 Июнь /2023 07:58

Catalogul tematic

Новости

Ключевые слова

scutire de taxa | taxa pentru poluarea mediului

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon