Новости

Utilizarea fondurilor publice conform principiilor de bună guvernare – obiectivul Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern

Asigurarea utilizării fondurilor publice conform principiilor de bună guvernare, prin implementarea controlului intern managerial și a auditului intern în entitățile publice pe baza standardelor și bunelor practici ale Uniunii Europene – este obiectivul general al Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru următorii 3 ani.

 

Hotărârea Guvernului nr.165 din 6 martie 2024 cu privire la aprobarea Programului de dezvoltare a controlului financiar public intern pentru anii 2024-2027 (CFPI) a fost pubicată în Monitorul Oficial din 11 aprilie curent.

Astfe, Programul are 3 domenii de intervenție: controlul intern managerial, auditul intern și coordonarea și armonizarea centralizată a CFPI.

 

În următorii 3 ani accentul în domeniul controlului financiar public intern va fi pus pe conceptualizarea unui model de organizare descentralizată a proceselor de activitate în cadrul unui sistem de management delegat; fortificarea mecanismelor de planificare și raportare a activității bazate pe performanță și riscuri; consolidarea procedurilor de monitorizare și raportare cu privire la controlul intern managerial; elaborarea și punerea în aplicare a unui sistem de dezvoltare a capacităților (cunoștințelor și abilităților) manageriale pentru organizarea unui sistem privind controlul intern managerial eficient.

 

De asemenea, un obiectiv specific al CFPI constă în consolidarea funcției de audit intern la toate nivelurile administrației publice, precum și îmbunătățirea sistemului de certificare și dezvoltare a calificării profesionale a auditorilor interni din sectorul public.

 

Conform datelor prezentate în rapoartele anuale consolidate privind CFPI pentru anii 2020-2022 de către Ministerul Finanțelor, la nivelul autorităților administrației publice centrale, controlul intern managerial nu funcționează în mod corespunzător, înregistrând o dezvoltare lentă. Doar 3% dintre autoritățile administrației publice centrale au raportat o conformitate deplină cu Standardele Naționale de Control Intern, circa 90% au raportat o conformitate parțială, iar 7% au indicat o neconformare a propriilor sisteme de control intern managerial la standardele și principiile generale de organizare. Aceeași situație se constată și la nivel local, unde 80% dintre autoritățile administrației publice locale de nivelul II au raportat o conformitate parțială, iar 20% au indicat neconformitatea organizării sistemelor de control intern managerial.

 

De asemenea, în document se menționează că procesul de management al performanțelor nu este suficient de corelat cu procesul de planificare bugetară, iar dezechilibrul între acțiunile planificate și resursele necesare pentru implementarea acestora are un efect negativ asupra gradului de atingere a obiectivelor de către entitățile publice.

 

Prin implementarea acestui Program, Ministerul Finanțelor urmărește sporirea încrederii societății în instituțiile publice, asigurând un management adecvat al finanțelor publice din Republica Moldova. În același timp, promovarea transparenței și a responsabilității în utilizarea eficientă a resurselor publice va genera servicii publice mai calitative și mai aproape de nevoile reale ale cetățenilor.

 

author icon

Марина Кэлдаре

Учреждения:

Периодическое издание "Monitorul Fiscal FISC.md"

276 просмотры

Дата публикации:

12 Апрель /2024 08:00

Catalogul tematic

Control financiar public intern | Налоговые новости

Ключевые слова

control financiar | dezvoltare | colectare de fonduri | buna guvernare

0 комментарии

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon