Știri

Se propun modificări în modalitatea de funcționare a Consiliilor pentru soluționarea disputelor

În domeniul efectuării controlului de stat urmează a fi efectuate mai multe ajustări. În acest sens, Cancelaria de Stat a elaborat un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative (în domeniul controlului de stat, inclusiv privind organizarea și funcționarea Consiliului național și a Consiliilor pentru soluționarea disputelor), care este propus pentru consultări publice până la data de 23 aprilie.

 

În primul rând, se propune completarea Hotărârea Guvernului nr. 379/2018 cu privire la controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor, cu noi norme privind întocmirea planului anual de control în urma evaluării nivelului de risc, pentru a acorda suport metodologic organelor de control în privința modului de consolidare și perfectare a Planului anual de control, analiza și soluționarea petițiilor.

 

Mai multe modificări se propun la Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 380/2018. Ca urmare, Consiliul pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control va fi format din reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri cu relevanță pentru domeniul de competență al organului de control sau aspectelor contestate, în proporție de cel puțin 50% din componența Consiliului, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5 reprezentanți. Anterior, erau cel puțin 3 reprezentanți ai asociațiilor din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități conexe domeniului de competență al organului de control sau aspectelor contestate.

 

De asemenea, se prevede că în cazul în care pentru un organ de control au optat pentru includerea în calitate de membru în Consiliu, între 3 și 5 asociații, acestea automat devin membri ai consiliului, fără a organiza procedura de vot. Dacă la procedura de selecție în cadrul Consiliului, au optat un număr mai mic de 3 asociații din cadrul mediului de afaceri, procedura de selecție se prelungește doar pentru organele de control care nu au întrunit numărul necesar de asociații din cadrul mediului de afaceri.

Proiectul mai prevede că în cazul încetării mandatului unui Consiliu, acesta își îndeplinește atribuțiile până la selectarea noilor membri, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea mandatului.

 

În același timp, se precizează că nu vor constitui obiect al contestațiilor Consiliului pentru soluționarea disputelor procesele-verbale de control prin care au fost constatate contravenții, în situațiile în care se contestă partea de constatare a faptei contravenționale din procesul-verbal de control, în conformitate cu prevederile Codului contravențional și procese-verbale de control sau oricare alte acte administrative individuale ale organului de control, în temeiul cărora se impun măsuri restrictive sau sancțiuni care au ca efect suspendarea completă sau parțială a activității de întreprinzător sau imposibilitatea practicării acesteia de către persoana supusă controlului, care au fost contestate direct în instanța de judecată, fără respectarea procedurii prealabile.

 

În procesul de întocmire a planului anual de control, organul de control verifică dacă în plan se regăsesc rezidenți ai zonelor economice libere sau ai parcurilor industriale, ori obiecte de control din zone economice libere sau parcuri industriale. Până la înregistrarea planului anual de control, organul de control întocmește lista acestor persoane/obiecte și o transmite autorității competente pentru a fi incluse în planul consolidat pentru fiecare zonă economică liberă sau parc industrial aferent.

De asemenea, se propune ca delegațiile de control să devină accesibile și vizibile persoanei interesate doar din data iniţierii controlului controale în domeniul protecției mediului și folosirii raționale a resurselor natural și a controalelor efectuate în baza Legii nr. 162/2023 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor.

 

Totodată, se precizează faptul că procesul-verbal de control produce efecte juridice din momentul includerii acestuia în Registrul de stat al controalelor și aducerii la cunoștință persoanei supuse controlului.

Mandatul membrilor Consiliului național de soluționare a disputelor în domeniul controlului va constitui 3 ani, iar ședința se va considera deliberativă dacă la ea vor participa cel puțin 50% din membrii Consiliului național. Suplimentar, se propune ca secretarul general adjunct al Guvernului, responsabil de coordonarea domeniului supravegherii controalelor de stat, să devină membru supleant al Consiliului naţional și să fie în drept să prezideze ședința Consiliului național în lipsa Președintelui.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

193 vizualizări

Data publicării:

12 Aprilie /2024 07:50

Domeniu:

Noutăți fiscale

Etichete:

solutionarea disputelor | termen de funcționare | modificari

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon