06
05 2011
2851

Ministerul Sănătății al Republicii Moldova la nr. (26-08/4-11/5-276/1779 din 25.03.2011

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat pe lîngă Ministerul Finanţelor

Ministerul Sănătăţii de comun cu Compania Naţională de Asigurări în Medicină a examinat adresarea ÎM (denumirea) referitor la calcularea primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală la facilităţile acordate de patron, şi vă comunică următoarele. Potrivit art. 867 din Codul civil, contractul de împrumut este un contract gratuit, în cazul în care legea sau contractul nu prevede altfel. Prin urmare, acesta se atribuie la pct. 27 (sumele obţinute în baza unei convenţii civile), din anexa nr. 3 la Legea nr. 1593-XV din 26.12.2002 „Cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală”, cu modificările şi completările ulterioare, şi constituie un drept la care nu se calculează primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală. Andrei Usatîi Ministru

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.