06
05 2011
2450

Scrisoarea IFPS nr. 26-08/3-15-116/1512 din 16.03.2011 privind unele aspecte ce ţin de administrarea taxei pentru apă

IFS teritoriale Direcţia administrarea contribuabililor mari

Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, cu referinţă la unele aspecte ce ţin de administrarea taxei pentru apă, pentru informare şi călăuză în activitate, comunică următoarele. În conformitate cu prevederile art. 303 al Codului fiscal, obiectul impunerii cu taxa pentru apă îl constituie:
  1. volumul de apă extras din fondul apelor, cu excepţia celui pentru care nu se aplică taxa pentru apă;
  2. volumul de apă utilizat de hidrocentrale.
În baza prevederilor art. 306 al Codului fiscal, taxa nu se aplică pentru:
  1. apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile sau extrasă pentru prevenirea (lichidarea) acţiunii dăunătoare a acestor ape;
  2. apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor finanţate de la bugetele de toate nivelurile;
  3. apa extrasă pentru stingerea incendiilor sau livrată pentru aceste scopuri;
  4. apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice sau livrată acestora;
  5. apa extrasă de întreprinderile din cadrul sistemului penitenciar sau livrată acestora.
Totodată, potrivit art. 301 alin. (3) al Codului fiscal, în lipsa obiectului impunerii, darea de seamă privind calculul taxelor nu se prezintă la organul fiscal teritorial. Respectiv, volumul de apă extrasă de către persoanele juridice şi fizice înregistrate în calitate de întreprinzători în scopurile prevăzute de art. 306 al Codului fiscal nu constituie obiect al impunerii cu această taxă şi, respectiv, nu se reflectă în darea de seamă privind taxa pentru apă. Mai mult ca atît, în condiţiile în care aceste persoane extrag apă doar în scopurile sus-menţionate, darea de seamă nu se prezintă. Despre cele relatate IFS teritoriale urmează să aducă la cunoştinţa contribuabililor. Gheorghe Cojocari Şef adjunct
Abonează-te la contul publicației Monitorul fiscal FISC.md în rețelele sociale din Facebook și Twitter: o banda unică pentru informații de valoare despre impozite, economie, afaceri și management.

Atenţie: În cazul în care aţi depistat o eroare, selectaţi textul şi accesaţi CTRL+Enter pentru a o transmite spre corectare! Vă mulţumim anticipat!

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.