13
01 2022
69

MAIA inițiază modificări în legislație

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță despre inițierea procesului de elaborare a două proiecteal legii horticulturii și de modificare a Regulamentului privind acordarea de plăți directe per cap de animal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 836/2020.
 

Proiectul legii horticulturii urmează să stabilească prevederile de bază ce țin de înființarea plantațiilor, producerea, plasarea pe piață și procesarea produselor horticole, care includ culturile pomicole, inclusiv de arbuști fructiferi și căpșun și legumicultura.

 

Potrivit MAIA, actualizarea/optimizarea prevederilor cadrului normativ național la cerințele și tendințele piețelor externe, precum și delimitarea clară a atribuțiilor actorilor implicați în activitățile aferente obținerii și valorificării producției horticole (instituțiile statului și cele științifice, asociațiile neguvernamentale, mediul de afaceri etc.) vor contribuii la dezvoltarea și fortificarea infrastructurii de producere și prelucrare a producției agricole pe întreg lanț valoric.
 

Propunerile, sugestiile și recomandările la proiectul menționat pot fi expediate până la data de 28 ianuarie 2022 la adresele de e-mail: maria.leahu@maia.gov.md  și dulsineia.bilici@maia.gov.md  sau pe suport de hârtie la adresa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162.

 

Proiectul de modificare a HG nr.836/2020 va fi elaborat în temeiul prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, iar persoanele interesate se pot expune până la data de 21 ianuarie 2022,  expediind opiniile în adresa persoanei responsabile de elaborarea și promovarea proiectului (Roşca Valentin, şef al Direcției politici în sectorul zootehnic, adresa de e-mail: valentin.rosca@maia.gov.md, tel de contact: 022 204 506) sau pe suport de hârtie la adresa Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.