28
05 2021
405

Sectorul public vs furnizorii serviciilor comunale. Reglementarea relațiilor comerciale

Cabinetul de miniștri a votat în ședința din 26 mai curent abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 600/1997 privind reglementarea consumului de resurse energetice, apă şi canalizare în sistemul bugetar care reglementează la moment relațiile comerciale între instituțiile care își desfășoară activitatea din contul mijloacelor bugetului de stat și ale celor locale cu întreprinderile complexului energetic și prestatoare de servicii comunale. Aceste raporturi juridice deja sunt reglementate de alte două acte normative ierarhic superioare hotărârii indicate.După cum a comunicat Tatiana Ivanicichina, secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, prevederile HG nr.600/1997 nu mai sunt actuale, deoarece, odată cu adoptarea Legii nr.181/2014 privind finanțele publice și responsabilitățile bugetar-fiscale, care determină componentele bugetului și reglementează relațiile interbugetare și procedurile generale privind procesul bugetar, precum și a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice este stabilită totalitatea principiilor privind contractele de achiziție publică.Mai mult ca atât, Legea nr.181/2014 prevede că actele legislative ce reglementează domenii specifice sau activitatea unor autorități bugetare nu vor mai include prevederi ce țin de elaborarea, aprobarea și executarea bugetelor.

Hotărârea a fost publicată astăzi, 28 mai 2021, în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.