Știri

Specialiștii din cadrul APL vor efectua controlul asupra reparației, reconstrucției și întreținerii clădirilor din condominiu

Controlul asupra reparației, reconstrucției, întreținerii şi deservirii clădirilor, a părților comune şi a unităților din condominiu constă în verificarea de către specialiștii din cadrul autorităților publice locale a îndeplinirii corespunzătoare și în termen a inspectării tehnice a blocurilor de locuit de către administrator sau gestionar.

 

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a inițiat consultările publice ale proiectului Regulamentului privind mecanismul și procedurile de control asupra activității asociației de proprietari din condominiu şi a activității gestionarului condominiului, precum și controlul asupra reparației, reconstrucției, întreținerii şi deservirii clădirilor, a părților comune şi a unităților din condominiu.

 

Se prevede că inspectarea privind starea tehnică a blocurilor locative se efectuează în conformitate cu Codul Practic CP.A.09.05 Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ, aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 355/2018. Scopul inspectării va consta în identificarea cauzelor posibile de apariție a defectelor și elaborarea măsurilor pentru înlăturarea lor. În timpul inspectării de asemenea se efectuează și controlul asupra folosirii conform destinației și întreținerii încăperilor.

 

Conform proiectului, o dată în an, în perioada inspectării de primăvară, urmează a fi efectuată instruirea proprietarilor și locatarilor ai locuințelor și încăperilor cu altă destinație decât cea de locuințe despre ordinea de întreținere și exploatare a echipamentelor inginerești și regulile de siguranță la foc, gaze și energie electrică. 20. Periodicitatea de inspectare a elementelor şi încăperilor din blocurile locative este stabilită în Anexa D la Codul Practic CP.A.09.05 Norme și reguli de exploatare tehnică a fondului locativ aprobat și pus în aplicare prin ordinul Ministerului Economiei şi Infrastructurii nr. 355/2018.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă pentru consultări publice, inspectările planificate ale blocurilor locative vor fi generale, în timpul cărora se efectuează controlul blocului în general, inclusiv elementele constructive, echipamentul ingineresc și amenajarea teritoriului aferent și parțiale, care prevăd efectuarea inspectarea unor elemente de construcții ale clădirii sau încăperilor.

 

Proiectul stabilește că inspectările generale urmează a fi efectuate de două ori pe an: primăvara (martie-aprilie) și toamna (septembrie-octombrie, înainte de începerea sezonului de încălzire). Inspectările neplanificate (extraordinare) se vor produce după ploile torențiale, uragane, ninsori abundente, inundații și alte calamitați naturale, ce pot provoca deteriorarea unor elemente ale clădirilor, precum și în cazul unor avarii la comunicațiile din exterior, sau la detectarea unor deformări ale elementelor constructive și defectarea echipamentului ingineresc, care încalcă condițiile de exploatare normală a clădirii.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

682 vizualizări

Data publicării:

06 Iunie /2023 07:57

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

condominiu | APL

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon