23
07 2020
508

Возмещение НДС: обзор последних изменений налогового законодательства РМ в 2020 г.

АСАР РМ приглашает на вебинар «Возмещение НДС: обзор последних изменений налогового законодательства РМ в 2020 г.».

 

                                                    Программа:

1. Порядок обращения за возмещением сумм НДС в соответствии с Приказом Министерства финансов РМ №76 от 20 июня 2020 г («Об утверждении Положения о возмещении НДС предприятиям - плательщикам НДС, которые зарегистрировали суммы НДС, подлежащие вычету в последующем периоде»).

Detalii

22
07 2020
529

Rambursarea TVA: modificările recente operate în legislația fiscală în anul 2020

ACAP RM Vă invită la webinarul online cu genericul „RAMBURSAREA TVA: modificările recente operate în legislația fiscală în anul 2020".

 

Tematica abordată:

 

1. Detalii privind modul de solicitare a rambursării TVA în contextul Ordinului Ministerului Finanțelor al RM Nr.76 din 16 iunie 2020 (Cu privire la aprobarea Regulamentului privind rambursarea TVA întreprinderilor care sunt înregistrate în calitate de contribuabili ai TVA și înregistrează sume TVA spre deducere în perioada ulterioară).


Detalii
11
06 2020
395

Вебинар „Основные средства: от поступления до выбытия. Особенности бухгалтерского и налогового учета”

В результате посещения вы:

  • ознакомитесь со спецификой учета основных средств на практических примерах;
  • получите рекомендации и практики для разработки учетных политик;

  • узнаете какие изменения были приняты в учете основных средств и налоговые последствия данных нововведений;
  • получите готовые таблицы в Excel для налогового учета, поступления и выбытия ОС.

 

Программа:

Detalii
03
12 2019
571

Sectorul IT: aspecte privind fiscalitatea, contabilitatea și auditul

Un eveniment special dedicat problemelor fiscale și contabile cu care se confruntă companiile IT la general și rezidenții parcului IT în particular va avea loc săptămâna viitoare. Seminarul cu genericul ”Sectorul IT: aspecte privind fiscalitatea, contabilitatea și auditul” și este organizat de Jizdan & Partners, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști cu participarea reprezentanților Serviciului Fiscal de Stat și va avea loc la 12 decembrie curent, la TEKWILL, începând cu ora 15.00.

În cadrul seminarului vor fi abordate următoarele subiecte:
Detalii
25
11 2019
1795

Politica fiscală și vamală 2020: discuții cu mediul de afaceri

Chiar dacă suntem la finele lunii noiembrie, autoritățile exprimă convingerea că proiectul politicii fiscale și vamale va intra în vigoare la 1 ianuarie 2020. Pentru aceasta lucrurile trebuie să se miște foarte repede, ca, până la 31 decembrie curent, acest document să fie aprobat de Guvern, discutat în comisiile parlamentare, să treacă cele două lecturi în Parlament, să fie semnat decretul de Președintele țării și să fie publicat în Monitorul Oficial. Despre aceasta a anunțat ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuța, în cadrul unui ședințe la care au participat reprezentanți ai mediului de afaceri.

Ministrul a menționat că, la elaborarea proiectului s-a depus efort pentru ca acesta să corespundă tuturor așteptărilor persoanelor interesate, care se vor călăuzi în anul viitor de acest document important.
Detalii
10
10 2019
393

Обзор последних изменений, внесенных в НСБУ

Ассоциация профессиональных бухгалтеров и аудиторов РМ (ACAP) приглашает 22-23 октября 2019 г. на семинар «Обзор последних изменений, внесенных в НСБУ: новое в правилах учета, практика применения».

Цель семинара: методическое обеспечение специалистов в сфере бухгалтерского учета и аудита в связи с вступлением в силу с 2020 г. изменений к Национальным стандартам бухгалтерского учета и Общему плану счетов бухгалтерского учета и в целях исполнения положений Закона о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

В программе:
Detalii
24
09 2019
1063

Erori depistate la efectuarea auditului activității rezidenților parcurilor IT

În urma auditului efectuat în cadrul activității parcurilor IT, s-au depistat unele erori, cele mai frecvente vizând constatarea și clasificarea veniturilor, calcularea impozitului unic, notificarea angajaților, determinarea impozitelor și taxelor etc. În cadrul seminarului ”Greșelile tipice în evidența contabilă a rezidenților pacurilor IT”, organizat de ACAP în colaborare cu ATA Consult SRL, au fost trecute în revistă o parte din aceste erori.

Potrivit auditorului Vera Baciu, au fost identificate greșeli la documentele primare ce stau la baza constatării veniturilor în cadrul tranzacțiilor internaționale. În conformitate cu pct.3 din art.12 „Documente primare cu regim special” din Legea contabilității și raportării financiare, pentru operațiunile cu caracter internațional drept documente primare pot servi documentele aplicate în practica internațională sau cele prevăzute în contract.
Detalii
24
09 2019
2198

Rezidenții parcurilor IT și asigurarea socială

Din 1 iulie 2019, potrivit art.5 (alin.4) din Legea privind indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și alte prestații de asigurări sociale, Casa Națională de Asigurări Sociale achită toate tipurile de indemnizații din mijloacele financiare ale bugetului asigurărilor sociale de stat, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, începând cu a șasea zi calendaristică, și angajaților parcurilor IT, după metoda venitului asigurat declarat în ultimele 12 luni, care se regăsesc în contul persoanei asigurate. Respectiv, angajatorii care au aderat la parcurile IT achită, ca și ceilalți, indemnizația doar pentru primele cinci zile din mijloacele angajatorului.
Detalii