29
09 2022
120

Zilierii: condițiile de păstrare a statutului de șomer

Persoanele cu statut de șomer nu vor fi radiate din sistemul de evidență al șomerilor, dacă în această perioadă exercită activități necalificate cu caracter ocazional în calitate de zilier, cu condiția că vor prezenta confirmarea din partea beneficiarului activităților, modelul acesteia fiind stabilit de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Reamintim, potrivit cadrului normativ, la momentul de față statutul de șomer se menține pe perioada angajării temporare de până la 3 luni.
 
Ministerul Muncii a elaborat proiectul de hotărâre a Executivului, prin care se propune modificarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1276/2018.


Detalii

26
09 2022
378

Declararea contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele care desfăşoară activitate de zilier

În Monitorul Oficial din 15 iulie 2022 a fost publicată Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative fiind operate modificări  în Legea nr. 22/2018 privind executarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (în continuare Legea nr. 22/2018) şi în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale (în continuare Legea nr. 489/1999).

La aspectul ce ţine de asigurarea socială a zilierului, menţionăm că, din Legea  nr. 22/2018 a fost exclus art. 7 în care a fost stipulat că din veniturile obținute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuțiile de
Detalii

09
09 2022
1120

CNAS: declararea neconformă în IPC21 a contribuțiilor aferente zilierilor

Casa Națională de Asigurări Sociale din nou constată declararea neconformă a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii (CAS) de către unii beneficiari de lucrări necalificate cu caracter ocazional aferente zilierilor. Astfel, în urma analizei indicatorilor din Dările de seamă IPC21 prezentate de către plătitorii de contribuții la BASS pentru luna iulie a anului 2022, CNAS reiterează prevederile unor acte normative.
 
Potrivit prevederilor pct. 1.9 din anexa nr. 1 la Legea nr.489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, modificată prin Legea nr. 160/2022 pentru modificarea unor acte normative, beneficiarii de lucrări au obligația calculării, declarării și achitării CAS pentru persoanele fizice care exercită
Detalii
15
08 2022
2962

Modificări operate la formularul tipizat al dării de seamă forma IPC21

La 12 august curent, în Monitorul Oficial al RM nr.257-263, a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor nr. 86 din 10.08.2022 „Cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020”. Ordinul în cauză a fost elaborat în vederea realizării prevederilor Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative prin care au fost operate unele modificări în actele legislative ce vizează regimul fiscal al veniturilor obținute de către persoanele fizice care exercită unele activități necalificate cu caracter ocazional (zilieri) (Monitorul Oficial al RM  nr. 208-216 din 15.07.2022).


Detalii

22
07 2022
804

Zilierii în IPC21

Ținând cont de faptul că la 15 iulie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr.160/2022 pentru modificarea unor acte normative, care stabilesc persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 drept o nouă categorie de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale și, respectiv, devine necesară declararea de către beneficiarii muncii zilierilor a contribuțiilor de asigurări sociale (6% din remunerația zilnică acordată), Ministerul Finanțelor a elaborat și propune pentru consultări publice proiectul de ordin cu privire la modificarea Ordinului ministrului finanțelor nr. 94 din 30 iulie 2020.
 


Detalii

21
07 2022
2681

Achitarea CAS pentru zilieri: în luna iulie obligațiile sunt divizate între prestatori și beneficiarii de lucrări

Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative, publicată în MO și pusă în aplicare pe data de 15 iulie, vine cu completări și la Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale. Casa Națională de Asigurări  Sociele precizează principalele aspect ale modificărilor operate.
 
Art. 4 din Legea nr.489/1999 a fost suplinit cu o categorie nouă de persoane asigurate obligatoriu în sistemul public de asigurări sociale –  persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional în condiţiile Legii nr.22/2018 privind exercitarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
Detalii
15
07 2022
1539

Zilierii: impozitarea remunerației

Astăzi, 15 iulie, au intrat în vigoare modificările la Codul fiscal, art. 15 al acestuia fiind completat cu lit. a1, care stabilește că pentru persoanele care exercită activităţi necalificate cu caracter ocazional (zilieri) cota impozitului pe venit se stabilește  în mărime de 12% din venitul impozabil, fără aplicarea scutirilor prevăzute la capitolul 4 din titlul II.
 
 Modificările sunt aprobate prin Legea nr. 160 din 7 iulie 2022 pentru modificarea unor acte normative (Legea nr. 160/2022) care a fost publicată în „MO”. Totodată, Legea prenotată vine cu completări și în Legea nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, conform cărora în sistemul public sunt asigurate obligatoriu persoanele care exercită activități necalificate cu caracter ocazional în condițiile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri
Detalii
31
05 2022
290

Zilieri, nu doar în agricultură?

Prevederile Legii nr. 22/2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, care se aplică la moment beneficiarilor de lucrări în agricultură, ar putea fi extinse și pentru persoanele care prestează servicii de curierat.

 

Continuăm prezentarea  proiectului de lege ce vizează activitatea comerțului electronic. Amintim, documentul a fost elaborat de Ministerul Economiei cu suportul cu suportul Consiliului Economic de pe lângă Prim-ministru și al USAID Moldova.


Detalii

29
04 2022
342

Munca zilierilor, între facilități și tratare fiscală egală

Persoanele înregistrate cu statut de șomer vor putea exercita activități necalificate cu caracter ocazional fără a pierde statutul din motivul prestării muncii de zilier. Guvernul a susținut parțial inițiativa legislativă ce prevede acordarea unor facilități fiscale și sociale acestei categorii de contribuabili.
 
Proiectul prevede excluderea obligației zilierului de a se încadra în sistemul public de asigurări sociale obligatorii pe bază de contract individual încheiat cu Casa Națională de Asigurări Sociale, ceea ce presupune modificarea Legii nr. 489/1999 privind sistemul public de asigurări sociale, care stabilește mecanismul de asigurare a zilierilor. În acest sens, Guvernul propune elaborarea unui nou mecanism de asigurare socială a zilierilor în cazul unor riscuri sociale, cum ar fi șomaj și incapacitate de muncă.
Detalii
04
04 2022
761

Scutirea pentru persoana întreținută care muncește ca zilier

Are dreptul contribuabilul la scutire pentru persoana întreținută, dacă aceasta a muncit pe parcursul vacanței de vară ca zilier la o gospodărie țărănească (GȚ)?

 

Potrivit art. 35 alin. (1) și (2) din CF contribuabilul (persoană fizică rezidentă) are dreptul la o scutire în sumă de 9000 de lei anual pentru fiecare persoană întreținută, cu excepția persoanelor cu dizabilități în urma unei afecțiuni congenitale sau din copilărie, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, pentru care scutirea constituie 19 800 de lei anual.


Detalii