25
03 2021
700

CET18: declararea donațiilor efectuate de către persoanele fizice pentru anul 2020

La data de 26 februarie 2021, în Monitorul Oficial a fost publicat Ordinul nr.34/ 2021 al Ministerului Finanțelor cu privire la modificarea unor Ordine ale Ministerului Finanțelor, prin care au fost operate unele modificări la Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (Forma CET18).
 
Astfel, în Anexa nr.1, la poziția F3, denumirea indicatorului va avea următorul cuprins: „Constatarea veniturilor sub formă de donație a mijloacelor bănești în scopuri fiscale (se indică valoarea pozitivă obținută din diferența (F2 - Venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale))”.
 

Aceste modificări au fost necesare ținând cont de faptul că, în art.21 alin.4) din Codul fiscal, au fost aprobate modificări și anume, persoana fizică care nu desfăşoară activitate de întreprinzător se consideră drept persoană care a obţinut venit în mărimea sumei mijloacelor băneşti donate, în partea în care suma totală depăşeşte venitul pe parcursul perioadei fiscale în care a fost făcută donaţia. Prevederile alineatului nu se extind asupra persoanelor care fac donaţii persoanelor care au calitatea de rudă, afin de gradul I, precum şi calitatea de soţ/soţie (Legea nr.171/12.2019, în vigoare 01.01.2020).

 

Prin urmare, persoana fizică la completarea boxei F3 din Declarație, din suma donaţiei mijloacelor băneşti efectuate (conform art.21 din CF) (boxa F2) va scădea venitul total obținut pe parcursul perioadei fiscale și astfel va constata suma veniturilor sub formă de donaţie a mijloacelor băneşti în scopuri fiscale (boxa F3).

 

Ținem să menționăm că, în venitul total obținut de persoană fizică pe parcursul perioadei fiscale va intra și venitul din care s-a făcut reținerea finală la sursa de plată (art. 901 din CF), și anume venitul din dividende, royalty, dobândă și alte venituri obținute pe parcursul anului.

 

Concomitent, informăm că aceste prevederi  intră în vigoare pentru perioada fiscală de declarare 2020.

 

Reiterăm că persoanele fizice ce nu practică activitate de întreprinzător urmează să declare, prin Declarația CET18, veniturile obținute în perioada fiscală 2020 nu mai târziu de 30 aprilie 2021. 

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.