Știri

Accelerarea dezvoltării localităților prin modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare și sociale

 Obiectivul general al Programului național de dezvoltare locală „Satul European” pentru anii 2024–2028 (Program), proiectul căruia a fost inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali de stat din 12 februarie curent, constă în accelerarea ritmului de echipare a unităților administrativ-teritoriale cu dotările de bază de infrastructură tehnico-edilitară și socială, în vederea îmbunătățirii condițiilor de trai, creșterii atractivității investiționale și asigurării dezvoltării durabile a localităților Republicii Moldova.

 

Conform Programului elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, localitățile RM continuă să înregistreze întârzieri semnificative în ameliorarea condițiilor de trai prin dezvoltarea sistemelor de apeduct și canalizare, drumurilor și trotuarelor, iluminatului stradal, managementului deșeurilor, infrastructurii sociale - facilități sportive și de recreere, aziluri de bătrâni, centre comunitare de protecție a victimelor abuzurilor în familii etc.

 

Deși APL depun eforturi majore, acestea nu dispun de suficiente resurse administrative și financiare pentru recuperarea accelerată a întârzierilor de dezvoltare în îmbunătățirea condițiilor de trai a cetățenilor. Autorii proiectului subliniază că posibilitățile bugetelor locale de a finanța investiții capitale s-au limitat în ultimii 5 ani la 480-530 mil. lei anual, ceea ce constituie mai puțin de 10% din necesități. În prezent, până la 74% din veniturile APL din Moldova constituie transferuri generale sau cu destinație specială. Din acest motiv Programul elaborat are menirea să asigure o complementaritate a intervențiilor politicii de dezvoltare de la nivelul național și regional la nivelul local.

 

Costurile implementării Programului sunt estimate la circa 5,36 mld. lei. Se prevede că acoperirea cheltuielilor va fi asigurată din bugetul de stat prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală; bugetele autorităților publice locale (co-finanțarea beneficiarilor); surse atrase din partea partenerilor de dezvoltare (donatorilor, instituțiilor financiare internaționale și partenerilor privați).

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

234 vizualizări

Data publicării:

14 Februarie /2024 08:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

autorităţile locale | dezvoltare durabila | modernizare | infrastructura

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon