Știri

Alocația pentru sporirea accesului la educație - sursă de venit neimpozabilă

Alocația pentru sporirea accesului la educație se va acorda lunar, pe un termen de doi ani, calculat de la data înscrierii elevului în noua instituție publică de învățământ primar sau secundar general. Plata alocației se va suspenda pe perioada lunilor iunie-august inclusiv. 

 

În Monitorul oficial din 17 mai curent a fost publicată Legea nr. 108 din 26 aprilie 2024 pentru modificarea unor acte normative (din domeniul educației) care prevede completarea Codului educației cu un articol nou (art.1451) ce prevede instituirea măsurilor pentru sporirea accesului la educație a elevilor din instituțiile de învățământ general cu un număr mic de elevi și de menținere a cadrelor didactice în sistem.

 

Astfel, în temeiul Legii nr. 108/2024, care va intra în vigoare din data de 17 iunie, în scopul sporirii accesului la educație de calitate, părinții sau reprezentanții legali ai elevilor din instituțiile publice de învățământ general cu un număr mai mic de 50 de elevi, desemnate de către Ministerul Educației și Cercetării, care vor decide înscrierea elevului în altă instituție publică de învățământ primar sau secundar general, vor beneficia de alocație pentru sporirea accesului la educație.

 

Conform noilor reglementări, în vederea asigurării mobilității cadrelor didactice din instituțiile publice de învățământ primar sau secundar general cu un număr mai mic de 50 de elevi, desemnate de către Ministerul Educației și Cercetării, aceștia vor beneficia de alocație pentru menținerea cadrelor didactice în sistem în condițiile încadrării într-o altă instituție de învățământ primar sau secundar general.

 

Modificările operate în Codul educației prevăd că cuantumul, procedura de acordare a alocațiilor, de desemnare a instituțiilor urmează a fi aprobată de Guvern. Noile prevederi stabilesc că alocația pentru sporirea accesului la educație va fi neimpozabilă.

 

În acest context, legea publicată prevede și completări la Codul fiscal. Astfel, art. 20 din CF va fi completat cu lit. d9) conform căreia alocația pentru sporirea accesului la educație, prevăzută de Codul educației, în mărimea și modul stabilit de Guvern va fi sursă de venit neimpozabilă.

 

Se preconizează că primii beneficiari vor primi alocația în septembrie 2024, cuantumul acesteia fiind de 1000 lei pe luna. Conform estimărilor preliminare, numărul maxim de beneficiari va atinge 1000 de persoane (20% din toți elevii din scoli cu mai puțin de 50 de elevi). Astfel, costul total al implementării noilor prevederi pentru 3 luni în 2024 (septembrie-noiembrie) va constitui 3 mil. lei. Pentru anul 2025, costurile, ținând cont de majorarea numărului de beneficiari al alocației până la 2000 și termenului de acordare (9 luni), costurile se vor majora până la 18 mil. lei. Mijloacele financiare necesare în perioada 2024-2025 urmează a fi identificate si alocate suplimentar de către Ministerul Finanțelor din sursele financiare ale bugetului public național.

 

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

302 vizualizări

Data publicării:

17 Mai /2024 09:19

Catalogul tematic

Noutăți | Impozitul pe venit

Etichete:

venit neimpozabil | Codul fiscal | educatie

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon