Știri

AOAM: unele categorii de plătitori ai primelor în sumă fixă ar putea redobândi statutul de persoane asigurate de Guvern

Alin. (4) al art.23 din Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, în care au fost efectuate intervenții prin Legea nr.356/2022 pentru modificarea unor acte normative, ar putea restabili dreptul de a beneficia de statutul de asigurat de Guvern în sistemul AOAM pentru persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii și pensionarii care, concomitent, sunt și:

 

  • titularii de patentă de întreprinzător;
  • persoane care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, cu excepția comerțului cu mărfuri supuse accizelor;
  • fondatori de întreprinderi individuale;
  • persoane care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie si/sau horticultură si/sau de obiecte ale regnului vegetal.

 

În Parlament a fost înregistrat proiectul de lege pentru modificarea art. 23 din Legea nr.1593/2002, autorii propunând intrarea în vigoare a respectivelor prevederi la momentul publicării legii adoptate în MO, fapt despre care vom informa contribuabilii. Totodată, plătitorii de prime urmează să țină cont de prevederile legislației în vigoare.

 

Amintim că articolul prenotat din Legea nr.1593/2002 prevedea că, până la 1 ianuarie 2023, persoanele fizice care, concomitent, fac parte din categoriile de persoane neangajate, asigurate de Guvern, indicate la art. 4 alin. (4) lit. i) (persoanele cu dizabilităţi severe, accentuate sau medii) și j) (pensionarii) din Legea nr.1585/1998 și din categoriile de plătitori ai PAM în sumă fixă, prevăzute1 la pct. 1 lit. a), b), d), d1) și f) din anexa nr. 2 la respectiva lege, nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, de asemenea nu vor achita prima de asigurare obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală din alte drepturi şi venituri obţinute pentru perioada respectivă.

 

Potrivit modificărilor operate prin Legea nr.356/2022, din 1 ianuarie curent pensionarii și persoanele cu dizabilități care sunt și deținători de patentă, fondatori ai ÎI, desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului sau în cel al achizițiilor de produse din fitotehnie, horticultură, de obiecte ale regnului vegetal au fost obligați să se asigure în sistemul AOAM individual, achitând prima în sumă fixă.

 

Respectiv, proiectul de lege are drept scop suplinirea categoriilor persoanelor prevăzute în alin.4 art.23 din Legea nr.1593/2002 ce nu vor achita PAM în sumă fixă, acestea fiind asigurate de Guvern.

____________________________________________

1Legea nr.1593/2002, Anexa nr.2 Categoriile de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual

 

1. Persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care se includ în una din următoarele categorii:

a) proprietarii de terenuri cu destinaţie agricolă, excepţia grădinilor şi loturilor pentru legumicultură, indiferent de faptul dacă au dat sau nu aceste terenuri în arendă sau folosinţă pe bază de contract;

b) fondatorii de întreprinderi individuale;…

d) titularii de patentă de întreprinzător;

d1) persoanele fizice care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia comerţului cu mărfuri supuse accizelor;…

f) persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse din fitotehnie și/sau horticultură și/sau de obiecte ale regnului vegetal.

Instituții:

Parlamentul Republicii Moldova | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1085 vizualizări

Data publicării:

09 Martie /2023 07:58

Catalogul tematic

Asigurare obligatorie de asistenţă medicală | Noutăți

Etichete:

proiect de lege | suma fixa | prima de asigurare | asigurare medicala

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon