Știri

Bugetul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pentru anul 2024, majorat

Consiliul de administrație al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar (FGDSB), prin decizia nr. 03/2 din 29 noiembrie 2023, publicată joi, 7 decembrie în Monitorul oficial, a aprobat bugetul FGDSB pentru anul 2024, la venituri și cheltuieli, în sumă totală de 5,2 mil. lei. În anul curent mărimea bugetului constituie 4,7 mil. lei.

 

De menționat că potrivit prevederilor Legii nr.160/2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, suma maximă garantată a depozitelor bancare pentru fiecare deponent (nivel de acoperire) la etapa actuală este de 100  mii lei. Începând cu 1 ianuarie 2025, nivelul de acoperire va fi de 200 mii lei.

 

Depozitele bancare eligibile garantării de FGDSB sunt depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente, cât și nerezidente.

 

Totodată, în temeiul prevederilor Legii nr. 160/2023 nu sunt garantate următoarele depozite bancare: depozitele plasate de alte bănci sau alte organizații licențiate ori autorizate de BNM, de CNPF sau în cazul băncilor străine, de o autoritate străină de supraveghere; depozitele autorităților publice centrale sau locale; depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească.

 

Nu pot fi garantate nici depozitele ce provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă; ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați la data indisponibilității depozitelor respective; titlurile de creanță, emise de instituția membră, și datoriile care decurg din acceptări proprii și bilete la ordin etc.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

327 vizualizări

Data publicării:

08 Decembrie /2023 08:02

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

sistemul bancar

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon