Opinii

Corneliu Jaloba: Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe: bilanțuri și proiecte după primul an de activitate

La 1 august 2019, s-a împlinit un an de la finalizarea procesului de reorganizare a întreprinderilor de stat „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform” din subordinea Ministerului Finanțelor, prin transformarea „Fintehinform” în Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (CTIF) și fuziunea celorlalte două întreprinderi cu CTIF, instituție care a preluat, conform Hotărârii Guvernului nr. 125 din 6.02.2018, drepturile, obligațiile și funcțiile celor trei entități. Cu acest prilej, corespondentul nostru a discutat cu directorul CTIF, Corneliu Jaloba, despre bilanțul activităților noii instituții, preocupările curente și proiectele ei de viitor. – Dle Jaloba, cunoaștem că CTIF, al cărui fondator este Ministerul Finanțelor, a fost creat în contextul reformei administrației publice promovate de Guvern. Care-s efectele acestei reforme în cazul instituției pe care o conduceți? Prin reforma respectivă a fost pus în aplicare un proces firesc de unificare a subdiviziunilor IT ale Ministerului Finanțelor, proces care a fost inițiat acum câțiva ani. Personal, am convingerea că centralizarea și unificarea infrastructurilor TIC din cadrul Ministerului Finanțelor, a Trezoreriei de Stat, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și a altor autorități subordonate Ministerului Finanțelor va servi drept fundament pentru a face un salt tehnologic în domeniul digitizării proceselor instituționale legate de gestionarea finanțelor publice. Această reformă ne-a permis să optimizăm unele resurse instituționale și să creăm oportunități de integrare și centralizare a soluțiilor IT și a infrastructurii TIC a Ministerului Finanțelor. – Rog să precizați pentru cititorii noștri care sunt atribuțiile de bază ale CTIF. Misiunea de bază a instituției noastre este de a asigura buna funcționare și dezvoltarea sistemelor informaționale automatizate, a infrastructurii TIC și a altor infrastructuri conexe activității desfășurate în cadrul Ministerului Finanțelor, Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal și altor autorități din subordinea ministerului, precum și implementarea tehnologiilor informaționale atât în cadrul entităților menționate, cât și în afara Ministerului Finanțelor pe întreg teritoriul țării. CTIF are și alte atribuții importante, prevăzute în Statutul său, printre care consemnez acordarea suportului instituțional, inclusiv în domeniul contabilității în sectorul bugetar, în dezvoltarea profesională a personalului din domeniile finanțe publice, fiscal, vamal și achiziții publice, prestarea serviciilor vamale conexe și alte servicii din sfera sa de competență. – La etapa când ați preluat funcţia de director al CTIF care au fost principalele provocări pentru Dvs.? Cea mai mare provocare pentru mine a fost menținerea specialiștilor implicați în administrarea sistemelor IT și elaborarea proiectelor noi, crearea condițiilor necesare pentru unificarea și consolidarea noului colectiv format, în principal, din echipele fostelor întreprinderi de stat „Fintehinform”, „Fiscservinform” și „Vamservinform”. S-a lucrat mult și continuăm să lucrăm pentru a atinge aceste obiective. Actualmente, pot afirma că în urma acțiunilor întreprinse am reușit să menținem cei mai buni specialiști care în prezent constituie nucleul colectivului CTIF. După reorganizare, din cei peste 500 de angajați ai CTIF circa 70 la sută sunt specialiști implicați în mod direct sau indirect în furnizarea serviciilor oferite de instituție. Unul din însemnele distincte ale colectivului CTIF este îmbinarea armonioasă a personalului cu experiență bogată în muncă cu specialiști tineri care au la activ câțiva ani de activitate. Majoritatea specialiștilor IT reangajați la CTIF din cele trei întreprinderi au o experiență de 10 – 15 ani în domeniul administrării sistemelor informatice. Tinerii specialiști, care au, în structura personalului, o pondere de peste 21%, conlucrează activ cu „veteranii”, învață din experiența acestora și preiau cele mai bune practici dezvoltate de ultimii, asigurând astfel continuitatea în procesul de creare, implementare și modernizare a sistemelor informatice în domeniul finanțelor publice. – Care sunt principalele realizări pe care CTIF și le-a înscris la activ în primul an de activitate? Pot spune cu certitudine că CTIF a reușit să-și onoreze practic toate obiectivele stabilite pentru anul 2018 și primul semestru al anului 2019, să mențină și să consolideze echipa sa, fapt care mă face încrezător că instituția va face față în continuare provocărilor în domeniul IT. În acest răstimp am reușit să obținem două rezultate importante. Primul – am asigurat continuitatea în administrarea și dezvoltarea sistemelor informatice ale Ministerului Finanțelor, autorităților din subordinea acestuia, onorându-ne astfel obligațiile contractuale față de ele și al doilea – am efectuat toate lucrările de ajustare și actualizare a funcționalităților sistemelor IT legate de modificarea legislației în domeniile finanțe publice, fiscal și achiziții publice. Numai implementarea reformei fiscale a necesitat modificarea a 10 sisteme din cadrul sistemului informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS). În anul 2018, au fost lansate și dezvoltate, în conlucrare cu specialiștii SFS, un set de sisteme informaționale importante pentru contribuabili: Ghișeul unic de raportare electronică, modulul „Contul unic” din cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului”, două module din cadrul sistemului „e-Cerere” și alte sisteme informatice ce aparțin SFS. – În opinia Dvs. care sunt beneficiile aduse contribuabililor de către aceste noi sisteme informatice? Cu referință la Ghișeul unic de raportare electronică, vreau să menționez că acesta este primul serviciu electronic centralizat de raportare financiară și statistică către Serviciul Fiscal de Stat, Ministerul Finanțelor, Casa Națională de Asigurări Sociale, Compania Națională de Asigurări în Medicină și Biroul Național de Statistică. În prezent, prin acest ghișeu pot fi transmise 131 tipuri de rapoarte. El a înlocuit vechiul proces de raportare, când autoritățile/instituțiile publice, agenții economici și cetățenii prezentau rapoartele separat pentru fiecare din cele cinci entități, cu un singur proces unificat de înregistrare, autentificare, validare și raportare prin intermediul portalului www.raportare.gov.md. Implementarea Ghișeului unic a simplificat procesul de raportare, a redus durata și costurile procesului de completare și prezentare a rapoartelor, dar și nivelul de dublare a acelorași date în diferite rapoarte cu circa 40 la sută. Lansarea modulului „Contul unic” din cadrul sistemului „Contul curent al contribuabilului” a oferit contribuabililor oportunitatea de a-și onora obligațiunile fiscale prin utilizarea unui singur instrument electronic. Implementarea modulului „Înregistrarea contractelor de dare în locațiune a bunurilor imobiliare de către persoane fizice” din cadrul sistemului IT „e-Cerere” a permis cetățenilor, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, să înregistreze contractele de dare în posesie și/sau în folosință în format electronic, fără a se deplasa la oficiul fiscal, iar al doilea modul din cadrul sistemului „e-Cerere” – „Gestionarea patentelor de întreprinzător” oferă persoanelor interesate posibilitatea de a depune cererea de înregistrare sau de prelungire a patentei de întreprinzător în format electronic. Implementarea acestor și altor sisteme informatice au simplificat și înlesnit interacțiunea contribuabililor cu SFS, dând un nou impuls dezvoltării procesului de aplicare a serviciilor fiscale electronice de către contribuabili. – Câte sisteme informatice administrează în prezent CTIF și care este dinamica numărului de utilizatori ai acestor sisteme? La finalul primului semestru al anului 2019, CTIF exercita funcțiile de operator tehnico-tehnologic a 91 de sisteme informatice din domeniul finanțelor publice. Cele mai multe sisteme – 52 – aparțin Serviciului Fiscal de Stat, 22 – Serviciului Vamal și 17 se află în posesia Ministerului Finanțelor. Întrucât sistemele informatice necesită supraveghere permanentă, ajustări și modificări ale funcționalităților acestora, noi conlucrăm zilnic, deseori în regim non stop, cu specialiștii entităților susmenționate, ai altor autorități și instituții bugetare care le utilizează, pentru a le adapta necesităților curente și viitoare ale beneficiarilor. În ceea ce privește dinamica numărului de utilizatori ai sistemelor informatice administrate de CTIF, pot spune că cele mai solicitate de către utilizatori sunt sistemele IT ale Serviciului Fiscal de Stat. La aceste sisteme au acces peste 93 mii de persoane fizice autorizate și mai bine de 58 mii de agenți economici autorizați. Cel mai frecvent sunt utilizate serviciile fiscale electronice Declarația electronică, Declarația rapidă, e-Factura și Contul curent al contribuabilului. Cu referință la numărul utilizatorilor sistemelor informatice ale Ministerului Finanțelor și Serviciului Vamal, pot spune că sistemele ministerului au circa 11 mii de utilizatori autorizați, iar cele ale Serviciului Vamal – peste două mii de utilizatori autorizați. – Ce proiecte IT noi are CTIF în agenda sa pentru anul 2019 și, eventual, pentru 2020? – Cele mai importante lucrări incluse în agenda CTIF vizează implementarea Conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat „Monitorizarea electronică a vânzărilor” (SIA MEV) și elaborarea, în comun cu specialiștii SFS, a Conceptului privind conectarea automatizată a contribuabililor la serviciile fiscale electronice și a noului sistem informatic „Registrul salariaților”. Voi vorbi doar despre primul proiect, fiindcă ultimele două se află la etapa incipientă și este devreme să spunem ceva concret despre ele. Proiectul Conceptului tehnic al SIA MEV a fost supus procedurii de consultare publică, finalizată la 11 iulie 2019, și urmează să fie aprobat prin hotărâre de Guvern. Scopul acestui proiect constă în eficientizarea proceselor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor prin aplicarea tehnologiilor moderne, conformarea acestui proces cu cerințele reglementărilor și standardelor de securitate informațională. SIA MEV reprezintă un spațiu informațional unic pentru recepționarea informației despre tranzacțiile efectuate de către agenții economici prin intermediul echipamentelor de casă și control (ECC) care va asigura un control on-line al vânzărilor prin implementarea unui mecanism de verificare a integrității datelor și securizarea acestora la transferul de la ECC către serverul SFS. Implementarea acestui sistem va asigura automatizarea procedurilor de evidență, administrare și monitorizare a vânzărilor, integrarea soluțiilor existente pe piața de evidență a vânzărilor cu Sistemul Informațional al SFS și va soluționa problemele tehnice și organizatorice existente în domeniul aplicării ECC. În același timp, implementarea SIA MEV va crea condițiile necesare pentru eliminarea cazurilor de evaziune fiscală și de spălare a banilor în sectorul comerțului. Aplicarea acestui sistem va conduce la eficientizarea procesului de analiză a datelor despre vânzări, dar și la reducerea numărului vizitelor agenților economici la SFS și al controalelor fiscale în sectorul comerțului. Noul sistem informatic va fi implementat treptat și nu va avea impact negativ asupra activității agenților economici. Totodată, acesta va fi integrat cu serviciile guvernamentale MPay, MSign, MPass, MConnect și va fi plasat pe platforma guvernamentală MCloud. – Puteți să ne spuneți în ce termen va fi realizat acest proiect de amploare? Este devreme să vorbim despre termene concrete de realizare a proiectului. Este un proiect absolut nou pentru noi și va constitui, cu siguranță, o provocare majoră pentru specialiștii IT din cadrul instituției noastre, dar și pentru colegii de la SFS cu care vom lucra asupra acestui proiect. Specialiștii noștri au suficientă experiență în domeniul IT și aceasta îmi întărește convingerea că ei vor reuși să-și onoreze sarcinile de creare a sistemului „Monitorizarea electronică a vânzărilor.

Interviu realizat de Anatol Barbei

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF)

1857 vizualizări

Data publicării:

05 August /2019 16:25

Domeniu:

Servicii electronice | Noutăți

Etichete:

CTIF | Proiect | servicii electronice | IT | monitorizare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon