Știri

Casa Socială a Constructorilor – mecanism suplimentar de securitate socială

În scopul creării unor condiții favorabile pentru realizarea și susținerea intereselor de producție și sociale ale unității care desfășoară activități din ramura construcțiilor și drumurilor, precum și a salariaților acesteia, dar și în scopul asigurării unui mecanism de securitate socială a activității în domeniul construcțiilor, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) propune crearea Casei Sociale a Constructorilor – o organizație necomercială, autonomă, sub formă de asociație.

 

În acest context, autoritatea a elaborat proiectul de lege privind Casa Socială a Constructorilor (CSC) care a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat. În opinia autorului, implementarea prevederilor proiectului va institui un mecanism de securitate socială a activității în domeniul construcțiilor, pentru reducerea exodului forței de muncă din țară, în special în perioada suspendării activității sezoniere, situațiilor excepționale și celor pandemice.

 

Conform documentului, CSC se va constitui și va funcționa în sistem bipartit, cu participarea benevolă a întreprinderilor, investitorilor și salariaților care desfășoară activități în ramura construcțiilor, drumurilor și în industria materialelor de construcție (în continuare – ramură). Se propune ca fondatori ai CSC să fie organizațiile patronale și sindicale reprezentative din ramură.

 

În condițiile aprobării inițiativei în redacția propusă, pentru protecția socială a membrilor CSC urmează a fi instituit un fond, în care se va efectua plata contribuției obligatorii de fiecare membru al CSC.

 

Astfel, salariații membri ai CSC ar urma să achite 1% din veniturile salariale brute lunare; agenții economici membri ai Casei – 1% din valoarea lucrărilor executate și, respectiv, a sumelor încasate  de unitățile din construcții, precum și din valoarea materialelor și articolelor de construcții comercializate  în cazul producătorilor materialelor de construcții, cu reflectarea la cheltuielile generale și administrative. Investitorii membri ai CSC, indiferent de sursa de finanțare și de forma de proprietate, vor plăti indemnizația în cuantum de 0,5% din valoarea lucrărilor de construcții. De asemenea, pentru suplinirea fondului ar putea fi acceptate și alte surse.

 

Potrivit proiectului, unitatea va reține de la salariați contribuția indicată supra şi o va transfera lunar pe contul de decontare al CSC. Virarea contribuțiilor agenților economici și investitorilor se propune a fi efectuată lunar sau în termen de 5 zile bancare din momentul încasării sumelor pentru lucrările executate și pentru materialele de construcții realizate. Sursele fondului, conform proiectului, urmează a fi păstrate la una sau mai multe instituții de pe piața financiar-bancară, fiind purtătoare de dobândă.

 

Utilizarea mijloacelor fondului va fi destinată plății îndemnizațiilor salariaților în perioada întreruperii activității din cauza intemperiilor (temperaturi scăzute sau ridicate), situațiilor excepționale și pandemice, salariaților din ramură care activează pe teritoriul RM, dețin calitatea de membri ai CSC și au achitat în termen contribuțiile.

 

Cuantumul lunar al indemnizației va constitui 75% din veniturile salariale brute lunare calculate salariatului. În cazul întreruperii activității din cauza intemperiilor, termenul de plată a indemnizației nu va depăși 60 de zile lucrătoare, iar în cazul situațiilor excepționale – până la 20 de zile lucrătoare.

 

Pentru sumele care vor reprezenta indemnizațiile acordate, agenții economici vor datora contribuții la asigurările sociale de stat, precum și alte obligații prevăzute de legislație, care se vor calcula și reține la data plății indemnizațiilor. Totodată, se propune ca plata indemnizației să se suspende pe perioada în care salariatul va beneficia de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă,  inclusiv și pe perioada instituirii șomajului tehnic, perioadă în care salariatul beneficiază de indemnizație plătită integral sau parțial din bugetul de stat.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Ministerul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale | Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

772 vizualizări

Data publicării:

30 Ianuarie /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon