Catalogul instituţiilor
Agenția Servicii Publice Agenția are misiunea de a coordona și de a organiza activitățile orientate spre asigurarea implementării politicilor publice în domeniile de competență, stabilite prin Statut.
17
11 2021
669

ASP va radia din Registrul de stat încă 35 de entități

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 12 noiembrie curent avizul prin care aduce la cunoștință lista persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali inactivi, în privința cărora a inițiat din oficiu radierea din Registrul de stat. Astfel, urmează a fi excluși din Registrul de stat al persoanelor juridice și din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali 19 entități.
 
În același timp, în MO a fost publicat și avizul prin care ASP aduce la cunoștință lista persoanelor juridice radiate din oficiu din Registrul de stat al persoanelor juridice a căror activitate a fost suspendată, în acest caz fiind vizați 16 agenți economici.


Detalii

08
10 2021
170

Агентство госуслуг снизит тарифы на некоторые услуги

В соответствии с постановлением, одобренным Правительством, с 1 ноября 2021 г. тарифы на 21 услугу, предоставляемую Агентством государственных услуг, изменятся: три услуги, за которые в настоящее время взымается плата, будут предоставляться бесплатно, а стоимость 18 услуг снизится.
 
Так, бесплатными станут услуги по регистрации брака в течение 25 дней, в том числе в пенитенциарных учреждениях, за которую сегодня необходимо уплатить 260 леев; отменена плата за услуги в области выдачи идентификационных документов: декларирование утери или кражи удостоверения личности (сегодня взымается 50 леев) и актуализация данных в госреестре населения, не требующая замены документов (соответственно, 60 леев).


Detalii

12
07 2021
1084

Peste 130 de entități inactive ar putea fi radiate din Registrul de stat

Agenția Serviciilor Publice a publicat lista a încă 131 persoanelor juridice inactive și a întreprinzătorilor individuali inactivi în privința cărora din oficiu a inițiat procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali.
Avizul cu privire la iniţierea procedurii a fost în Monitorul Oficial din 9 iulie curent, conform prevederilor art.26 alin (3) din Legea nr.220-XVI privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali.
 
Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al Agenției Servicii Publice, pe adresa: str. Al. Pușkin 47, mun. Chișinău.


Detalii

16
03 2021
901

ASP a publicat lista a încă 702 persoane juridice inactive

Din Registrul de stat al persoanelor juridice, precum și din Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali vor fi radiate 702 persoane juridice inactive și întreprinzători individuali inactivi,  în privința cărora de către Agenția Servicii Publice (ASP) din oficiu a fost inițiată procedura de radiere.
 
Lista persoanelor juridice inactive radiate a fost publicată în Monitorul Oficial din 12 martie curent. Cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de 2 luni la Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept al ASP.
 

Detalii
26
01 2021
1508

Solicitarea online a informației din Registrul bunurilor imobile

Informațiile din Registrul bunurilor imobile comandate online și disponibile anterior doar pentru bunurile amplasate în mun. Chișinău, pot fi solicitate prin internet pentru toate imobilele amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, anunță Agenţia Servicii Publice.
 
Astfel, cetățenii pot solicita online:
  • eliberarea planului cadastral la nivel de sector cadastru (reprezentarea informaţiei grafice despre toate terenurile înregistrate cuprinse întru-un sector cadastral)
  • eliberarea planului cadastral pentru un bun imobil: teren, încăpere izolată sau loc de parcare (reprezentarea grafică din baza de date a cadastrului bunului imobil înregistrat)

  • Detalii
20
01 2021
422

Unitățile de drept, la început de an

La 1 ianuarie curent, în Registrul de stat al unităților de drept erau incluse 121317 entități, potrivit datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice. După forma juridică de organizare, cele mai multe sunt societăți cu răspundere limitată – 89264. Totodată, în Republica Moldova activează 24156 întreprinderi individuale, 1399 cooperative de consum, 1064 societăți pe acțiuni de tip închis, precum și 1599 alte forme de asociații.
 
În același timp, în RM activează câte o unitate cu forma de organizare întreprindere cooperatistă, colhoz, alte uniuni de întreprinderi și activitate de întreprinzător a persoanei fizice.

Detalii
06
04 2021
2422

Desemnarea procentuală: lista beneficiarilor pentru anul 2021

Amintim contribuabililor persoane fizice rezidente care nu au datorii la impozitul pe venit pentru perioadele fiscale anterioare că acestea sunt în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual la buget către unul dintre beneficiarii incluși în Lista beneficiarilor în drept să participe la desemnarea procentuală, aprobată anual de Agenţia Servicii Publice.
Astfel, chiar dacă nu apare obligația prezentării Declarației CET18, în cazul în care contribuabilul a luat decizia să doneze 2% din cuantumul impozitului pe venit achitat în anul 2020, acesta urmează să prezinte CET18.

Detalii
11
01 2021
780

Costurile serviciilor prestate de ASP

În Monitorul Oficial din 31 decembrie 2020 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 966 din 22 decembrie 2020 cu privire la serviciile prestate de către Agenția Servicii Publice, prin care a fost aprobată Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate, precum și Nomenclatorul serviciilor prestate și tarifele la acestea, dar și categoriile serviciilor prestate de ASP cu înlesniri.
 
Costurile ce țin de prestarea serviciilor cu titlu gratuit sau cu tarif redus se vor acoperi din contul veniturilor Agenției obținute din prestarea serviciilor. De înlesniri la prestarea unor servicii beneficiază persoanele cu dizabilitate, veteranii de război, pensionarii beneficiari de pensii pentru limită de vârstă,
Detalii
15
12 2020
287

ASP: unitățile de drept în profil administrativ-teritorial

La 1 decembrie curent, în Registrul de stat al unităților de drept în profil administrativ-teritorial erau incluse 121 390 entități ce dețin codul IDNO, conform datelor statistice  publicate de Agenția Servicii Publice, 56,7% dintre acestea fiind înregistrate în mun. Chișinău (68 886 unități), urmat de mun. Bălți cu 5084 unități și Ialoveni cu 3124 entități. În UTAG sunt înregistrate  4475 unități de drept.
 
Un număr de agenenți economici de peste două mii este declarat în Anenii Noi (2067), Cahul (2694), Orhei (2651), Strășeni(2140)  și Ungheni (2219).
 

Detalii
12
10 2020
1119

Din Registrul de stat al persoanelor juridice sunt radiate încă 137 întreprinderi

Agenția Servicii Publice a publicat în MO din 9 octombrie 2020 lista a încă 137 de societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată și întreprinderi individuale în privința cărora din oficiu a fost inițiată procedura de radiere din Registrul de stat al persoanelor juridice și Registrul de stat al întreprinzătorilor individuali. Totodată, ASP comunică că cererile și creanțele creditorilor pot fi depuse în termen de două luni la ASP (Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept).  
 
Amintim, legislația în vigoare prevede că persoanele juridice și întreprinzătorii individuali inactivi se consideră că și-au încetat activitatea și urmează a fi radiați din Registrul de stat de către organul înregistrării de stat, din oficiu, dacă întrunesc anumite condiții:

Detalii