Știri

Lista beneficiarilor 2%: cererile se depun până la 30 septembrie

În perioada 1 – 30 septembrie 2023, Agenția Servicii Publice recepționează cererile  de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

 

Conform Regulamentului cu privire la mecanismul desemnării procentuale, aprobat prin HG nr. 1286/2016,  au dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală:

 1) asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) desfăşoară activităţi de utilitate publică în conformitate cu art. 30 din Legea nr. 837-XIII din 17 mai 1996; 

b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale; 

c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare; 
 

2) cultele religioase şi părţile componente ale acestora care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 a) desfăşoară activităţi sociale, morale, culturale sau de caritate potrivit art. 15 alin. (6) din Legea nr. 125-XVI din 11 mai 2007

 b) activează cel puţin un an până la solicitarea înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale;

 c) nu au datorii la bugetul public naţional pentru perioadele fiscale anterioare. 

 

Pentru a deveni beneficiari ai mecanismului de desemnare procentuală, solicitanții depun la Agenția Servicii Publice o cerere de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale (în scris sau în format electronic) în perioada 1 septembrie – 30 septembrie a fiecărui an, pentru a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală pentru anul următor. Cererea se depune în forma și în modul stabilite de Agenție, în care se indică:

  • denumirea asociaţiei obşteşti, a fundaţiei, a instituţiei private, a cultului religios şi a părţilor componente ale acestuia;
  •  data înregistrării;
  • numărul de identificare de stat;
  • datele de contact (număr de telefon, e-mail şi adresa juridică);
  •  activităţile implementate;
  •  datele bancare la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, cu anexarea extrasului privind deschiderea contului în instituția financiară în monedă națională;
  • declaraţia pe proprie răspundere că nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic, a unei organizaţii social-politice sau a unui candidat la alegeri, în sensul Codului electoral.

 

Organizațiile beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în anii anteriori sînt înscrise automat în Lista beneficiarilor pentru anul următor, cu condiția că nu au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare.

 

Dacă beneficiarul are datorii la bugetul public național şi nu a stins restanța în termen de 10 zile lucrătoare de la data recepționării notificării expediate prin e-mail de către Agenția Servicii Publice, acesta este exclus din Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

 

ASP comunică organizațiilor beneficiare incluse în Lista beneficiarilor desemnării procentuale dacă au datorii la bugetul public național pentru perioadele fiscale anterioare. Pentru a beneficia de mecanismul desemnării procentuale în perioadele fiscale următoare, organizația exclusă depune cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor desemnării procentuale prevăzută la pct.4 din Regulamentul menționat mai sus.

 

Totodată, în cazul în care survin circumstanţe care îi fac pe beneficiari ineligibili să utilizeze mecanismul desemnării procentuale, aceştia, în termen de 10 zile de la apariţia circumstanţelor, urmează să notifice Agenția Servicii Publice acest fapt. ASP, în termen de 25 de zile lucrătoare de la primirea notificării, va exclude beneficiarul din Lista beneficiarilor desemnării procentuale şi va notifica acest lucru, prin e-mail, fostului beneficiar. Beneficiarul are obligaţia de a restitui sumele nevalorificate şi de a raporta aceasta, potrivit capitolelor IV şi V din prezentul Regulament.

 

Amintim, în conformitate cu art. 152 din Codul fiscal, contribuabilul persoană fizică rezidentă care nu are datorii la impozitul pe venit la data-limită de depunere a declarației cu privire la impozitul pe venit, stabilită de legislația fiscală, în anul în care se face desemnarea, este în drept de a desemna un cuantum procentual de 2% din suma impozitului pe venit calculat anual în folosul unuia dintre beneficiarii incluşi în Lista beneficiarilor desemnării procentuale, odată cu prezentarea declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pentru perioada fiscală.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Agenția Servicii Publice | Serviciul Fiscal de Stat

1022 vizualizări

Data publicării:

05 Septembrie /2023 08:00

Catalogul tematic

Impozitul pe venit | Persoana fizică

Etichete:

Impozitul pe venit | desemnare procentuala | persoana fizică

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon