Știri

Trei categorii de parcuri industriale

Parcurile industriale vor fi divizate în trei categorii, în funcție de profil și de activitățile desfășurate de către rezidenți pe teritoriul acestora. Cabinetul de miniștri a aprobat în ședința din 17 aprilie curent proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative (privind eficientizarea parcurilor industriale).

 

Astfel, Legea nr. 182/2010 cu privire la parcurile industriale va fi completată cu un articol nou, conform căruia, vom avea:

  • parcuri industriale de Tipul A – generale, unde sunt desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent producție industrială și valorificare a cercetărilor științifice și/sau dezvoltărilor tehnologice;
  • parcuri industriale de Tipul B – specializate, unde sunt desfășurate activități economice conexe permise pe teritoriul parcului industrial, preponderent din domeniul tehnologiilor digitale, creative, informației și telecomunicațiilor, științei, cercetării și dezvoltării, ingineriei, inovaționale și cele aferente acestora;
  • parcuri industriale de Tipul C – platforme industriale multifuncționale, unde pot fi desfășurate mai multe tipuri de activități economice, preponderent mică producție la nivel local.

 

În același timp, parcul industrial va putea fi creat pe unul sau mai multe terenuri. În cazul în care parcul industrial este creat pe mai mult de un teren, pe unul dintre aceste terenuri va fi amplasat sediul întreprinderii administratoare, iar celelalte terenuri vor forma platforme ale parcului industrial. Toate platformele vor fi administrate de o singură întreprindere administratoare, iar regimul și modul de efectuare a activității de întreprinzător și de gestiune sunt identice în toate platformele.

 

Modificările mai prevăd că, suplimentar la infrastructura de producție (oficii administrative și hale industriale) și infrastructura tehnico-edilitară, pe teritoriul parcului industrial pot fi amplasate următoarele obiecte, aferente genurilor de activitate respective: instituții financiare, obiecte de marketing și publicitate, obiecte de alimentație publică, necesare desfășurării activităților de bază ale rezidenților; instituții de învățământ; parcuri științifice și inovaționale, acceleratoare, laboratoare pentru dezvoltarea tehnologiilor inovatoare;  săli polivalente pentru conferințe științifice și alte evenimente și instalații de gestionare a deșeurilor (cu excepția depozitării deșeurilor).

 

Conform art. 12 din Legea nr.182/2010, parcurile industriale beneficiază de mai multe facilități, cum ar fi dreptul de a privatiza terenul proprietate publică aferent construcţiilor la preţul normativ al pământului, stabilit în momentul dării acestuia în folosinţă întreprinderii administratoare sau în arendă rezidenţilor parcului industrial, numai după procurarea şi/sau darea în exploatare a construcţiilor şi instalaţiilor cu destinaţie industrială şi conexe, conform Legii privind preţul normativ şi modul de vânzare-cumpărare a pământului. Se propune stabilirea expresă că această facilitate va fi acordată dacă se vor respecta cumulativ următoarele condiții:

  • construcțiile și instalațiile cu destinație industrială și conexe sunt procurate/privatizate și date în exploatare;
  • se desfășoară activități economice în corespundere cu contractul privind desfășurarea activități în cadrul parcului industrial încheiat de rezidenți cu întreprinderea administratoare. (Această condiție nu se aplică în raport cu întreprinderea administratoare);
  • s-au efectuat investiții de către întreprinderea administratoare sau rezident, în construcțiile și instalațiile prevăzute de proiectul investițional și modificările eventuale la acesta în baza căruia a fost obținut titlul de parc industrial sau de rezident, și a căror valoare este mai mare decât suma constituită din 3 prețuri normative ale terenului, stabilite la momentul acordării titlului de parc industrial întreprinderii administratoare sau în arendă rezidentului, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinație agricolă, estimată la data schimbării destinației terenului, dacă aceasta a avut loc.

 

Proiectul urmează a fi prezentat Parlamentului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

482 vizualizări

Data publicării:

17 Aprilie /2024 13:18

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

parc industrial | noutati

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon