Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

17
07 2018
137

APC : reforme şi perspective

Consiliului naţional pentru reforma administrației publice a examinat acțiunile întreprinse pentru restructurarea administraţiei publice centrale și obiectivele pentru perioada următoare. În cadrul şedinţei premierul Pavel Filip a menționat că implementarea Strategiei de reformare a administrației publice este o prioritate a Guvernului, iar în ultima perioadă au fost întreprinse mai multe acțiuni în acest sens. „Efectele acestei reforme trebuie să fie simțite de cei care lucrează în administrația publică centrală, de cetățeni și de mediul de afaceri”, a spus prim-ministrul.

Retrospectiva acţiunilor pentru reformarea APC include reducerea numărului de ministere de la 16 la 9, depolitizarea funcției publice, reforma instituțiilor de control și a domeniului de cercetare și inovare.
Detalii
17
07 2018
128

Surse suplimetare pentru alimentaţia copiilor

Aspectele îmbunătățirii alimentației copiilor și elevilor în grădinițe și școli au fost abordate într-o ședință la Guvern. Printre principalele deficiențe ale sistemului au fost enumerate calitatea neadecvată a alimentelor, lipsa unui mecanism eficient de achiziție a produselor, nerespectarea regulilor sanitare de preparare a bucatelor, precum și normele financiare reduse pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ.

Pentru a ameliora situația creată este preconizată majorarea cu 2 lei per copil pe zi a normelor financiare alocate pentru alimentația copiilor și elevilor în instituțiile educaționale, începând cu 1 septembrie curent. În bugetul de stat pentru anul curent, în acest scop sunt prevăzute 51 mil. lei.
Detalii
16
07 2018
76

Reorganizarea Centrului de Informații Juridice

Agenția Resurse Informaționale Juridice, care are misiunea dezvoltării sistemului integrat de informare juridică, dezvoltarea, administrarea și asigurarea interoperabilitatea sistemelor informaționale ale sectorului justiției, dar şi executarea Convenției cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, este succesor de drepturi și obligații al Centrului de Informații Juridice.

Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției Resurse Informaționale Juridice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 644 din 10 iulie 2018 a fost publicat în MO din 13 iulie.
Detalii
13
07 2018
189

Введение налоговых льгот для экологического транспорта снизит доходы дорожного фонда

Кабинет министров дал отрицательное заключение по зарегистрированной в парламенте законодательной инициативе о внесении поправок в две статьи Налогового кодекса с целью предоставления ряда льгот владельцам электромобилей и автомобилей с гибридным двигателем.

В частности, законопроект предлагает включить электромобили в группу транспортных средств, которые освобождены от уплаты дорожного сбора (сегодня в нее входят трактора и прицепы, используемые в сельхоздеятельности, автомобили общественного пользования на электроприводе, транспортные средства, входящие в оснащение иностранной военной силы, в соответствии с международными договорами, в которых участвует Молдова).
Detalii
13
07 2018
127

Миссия Агентства водного транспорта

Правительство одобрило положение о создании Агентства водного транспорта. Согласно документу, Агентство водного транспорта Молдовы будет создано путем объединения госпредприятия «Судовой регистр» и публичного учреждения «Джурджулештская портовая инспекция государственного надзора».

Создание новой структуры необходимо для внедрения Соглашения об ассоциации РМ-ЕС и проведения важных реформ для исключения Молдовы из «черного списка» Парижского меморандума о взаимопонимании о контроле судов государством порта (Paris MoU).
Detalii
12
07 2018
74

Surse pentru vindecarea Republicii Moldova

Pentru Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească vor fi procurate 170 de ambulanțe noi. Premierul Pavel Filip și viceguvernatorul Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, Rosa María Sánchez-Yebra Alonso, au semnat astăzi Acordul de împrumut în valoare de 12 mil. euro, destinate reînnoirii parcului de autosanitare.
Detalii
12
07 2018
82

Инициатива о снижении акцизов на нефтепродукты была отклонена

Правительство не поддержало законодательную инициативу о внесении поправок в Налоговый кодекс с целью снижения на 50% ставок акцизов на бензин и дизтопливо. Авторы законопроекта, в частности, предложили снизить ставки акцизов на бензин с 4961 до 2481 лея за тонну, на дизтопливо – с 2092 до 1046 леев, на сжиженный газ – с 3124 до 1562 леев, а также сохранить их неизменными в течение 2019 г. и 2020 г.

В пояснительной записке они обращают внимание, что ставки акцизов за последние 10 лет выросли в три раза, при этом зарплаты в стране выросли только вдвое: с 3140 в 2009 г. до 6150 леев в 2018 г.
Detalii
12
07 2018
97

Indexarea salariilor cadrelor didactice

Salariul de funcție al unui rector va spori până la 6460 lei, iar al unui profesor universitar – până la 4840 lei. Cu 325 de lei sa va majora salariul conferențiarilor universitari, iar cel al lectorilor va crește cu circa 300 de lei. După același algoritm vor fi majorate salariile angajaților din învățământul general și profesional tehnic.

Astfel, salariul de funcție al cadrelor didactice și al personalului științifico-didactic din instituțiile de învățământ finanțate de la buget va fi indexat cu 8%. Hotărârea respectivă a fost aprobată de Guvern în şedinţa de ieri.
Detalii
12
07 2018
104

Împrimut pentru interconectarea reţelelor electrice Moldova-România

Ratificarea a două Acorduri de împrumut pentru interconectarea reţelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România a fost aprobată ieri de Guvernul RM. Împrumuturile de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Banca Europeană de Investiții (BEI) constituie câte 80 mil. de euro fiecare.

Banii vor fi utilizați pentru realizarea proiectului „Construcția, echiparea și punerea în funcțiune a interconectării electrice dintre Republica Moldova și România”, care presupune construcția, echiparea și punerea în funcțiune a reţelelor de interconectare electrică dintre cele două ţări.
Detalii
12
07 2018
396

Paşaportizarea animalelor în Republica Moldova

În şedinţa de ieri Guvernul a aprobat instituirea Registrului de stat al animalelor şi a Regulamentului cu privire la ținerea acestuia.

Documentul stabilește modul de ținere a Registrului de stat al animalelor (RSA), dreptul de acces la acesta, asigurarea securităţii și integrităţii informației, dar şi procedura de înregistrare, modificare și radiere a informației din RSA.

Proprietarul Registrului este statul, posesor — Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, deținător – IP STISC. În calitate de registratori sunt indicate subdiviziunile I.P. „STISC”, ANSA şi subdiviziunile teritoriale ale acesteia şi posturile de control sanitar-veterinare din cadrul posturilor vamale.
Detalii