Catalogul instituţiilor

Guvernul Republicii Moldova

asigură, conform Constituției, realizarea politicii interne și externe a statului și exercită conducerea generală a administrației publice. Guvernul se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile constituționale, având la bază un program de guvernare acceptat anterior de către parlament. Acesta este alcătuit dintr-un lider numit prim-ministru, un prim-viceprim-ministru, viceprim-miniștri, miniștri și alți membri stabiliți prin lege organică.

www.gov.md

29
09 2018
433

CNAS: bilete de tratament sanatorial sau compensarea costului acestora

Persoanele cu dizabilităţi de pe urma războiului vor fi asigurate cu bilete de tratament sanatorial gratuit doar de către Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). În prezent legislația prevede că aceștia sunt asigurați cu bilete de tratament și de către organele abilitate cu dreptul de stabilire şi achitare a pensiilor ale Ministerului Apărării, Ministerului Afacerilor Interne, Departamentului Instituţiilor Penitenciare, Serviciului de Informaţii şi Securitate, Centrului Național Anticorupție etc.
Detalii
29
09 2018
94

Срок внедрения Программы поддержки соглашений РМ с ЕС будет продлен

Правительство одобрило начало переговоров и подписание третьего дополнения к финансовому соглашению Молдовы с Евросоюзом по Программе поддержки текущих и будущих соглашений с ЕС. В частности, правительство предложит продление срока внедрения этой Программы на 15 месяцев. Соответствующее постановление правительства опубликовано вчера, 28 сентября 2018 г., в «МО».

Речь идет о внесении поправок в соглашение, подписанное 14 июня 2013 г. в Брюсселе, о расширении срока внедрения в рамках этой программы проекта по борьбе с коррупцией «Контроль коррупции путем применения закона и предупреждения» с бюджетом в 2,2 млн евро.
Detalii
28
09 2018
85

В Молдове снизят риски влияния на результаты спортивных соревнований и пари

Молдова присоединится к Конвенции Совета Европы о манипуляции спортивных соревнований, подписанной в Маглингене/ Маколине 18 сентября 2014 г. Правительство одобрило законопроект о ратификации этого документа, который опубликован сегодня, 28 сентября, в Monitorul Oficial. Его предстоит утвердить парламенту страны.

Согласно Конвенции, правительства стран, подписавших этот документ, должны принять ряд мер, в том числе законодательного характера, направленных на предупреждение конфликта интересов между операторами спортивных пари и спортивными организациями.
Detalii
27
09 2018
233

Facilități fiscale și vamale pentru alte trei proiecte de asistență tehnică

Lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxele vamale, taxele pentru efectuarea procedurilor vamale, taxele pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului, precum și a scutirii de TVA cu drept de deducere pentru mărfurile și serviciile destinate acestora, va fi completată.

În Monitorul Oficial nr.365 din 26 septembrie 2018 a fost publicată Hotărârea pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.246/2010 cu privire la modul de aplicare a facilităţilor fiscale şi vamale aferente realizării proiectelor de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte.
Detalii
26
09 2018
119

Tehnologia 5G, testată în Moldova

Implementarea tehnologiei 5G în Republica Moldova și contribuția operatorilor de telefonie mobilă la dezvoltarea sectorului IT a fost analizată la Guvern. Directorul general adjunct al Grupului Orange, Ramon Fernandez și directorul operațional pentru Europa, Jean-Marc Vignolles au vorbit despre planurile investiționale, drept obiectiv pentru anul viitor fiind testarea în Moldova a rețelei 5G.

O altă direcție prioritară a companiei este dezvoltarea serviciilor financiare pe mobil care vor permite efectuarea achitărilor online în țară și peste hotarele ei, prin intermediul telefoanelor mobile, inclusiv plata serviciilor comunale și transferuri de la persoană la persoană.
Detalii
26
09 2018
130

În ţara noastră vor fi asamblate autobuze electrice

Intenția de a investi în deschiderea unei fabrici de asamblare a autobuzelor electrice în Republica Moldova a fost anunţată de compania chineză ZTE în timpul unei întrevederii cu prim-ministrul Pavel Filip.

Șeful Guvernului i-a îndemnat pe investitori să ţină un dialog permanent cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, care este o verigă de legătură între Executiv și mediul de afaceri.
Detalii
26
09 2018
105

Profesorii ar putea primi compensaţii pentru materialele didactice

Autorităţile intenţionează să contribuie financiar la perfecționarea activității cadrelor didactice din învățământul general și creșterii calității pregătirii de specialitate. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a propus pentru consultări publice proiectul unei hotărâri de Guvern, care conţine Regulamentul de alocare a compensațiilor bănești anuale pentru personalul didactic din învățământul general public.

Acesta prevede alocarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică în corespundere cu curricula aprobată de MECC, în format electronic sau hard, lecții interactive, etc.);
Detalii
25
09 2018
125

Государственная энергетическая инспекция будет поглощена НАРЭ

Правительство одобрило реорганизацию Государственной энергетической инспекции (ГЭИ) путем объединения с Национальным агентством по регулированию в энергетике (НАРЭ), которому перейдут все права и обязанности инспекции. Агентство будет выполнять функции ГЭИ в области государственного энергетического надзора и обеспечит контроль в этой сфере, а также будет отвечать за рациональное использование электрической и тепловой энергии во всех сферах национальной экономики.
Detalii
25
09 2018
515

Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea SFS, completat

Ieri cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de hotărâre de Guvern ce conține modificări la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat. Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, documentul prevede completarea Regulamentului cu unele funcţii şi competenţe ale SFS care la momentul de faţă nu sunt incluse în Regulament, dar au fost conferite organului fiscal prin mai multe acte normative.

Astfel, Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Fiscal de Stat va mai prevedea pentru autoritatea fiscală atribuţiile:
Detalii
25
09 2018
167

Subvenţii pentru producătorii agricoli

În şedinţa de ieri Guvernul a aprobat o serie de modificări cu privire la modul de repartizare a mijloacelor din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural. Documentul prevede alocarea anuală a cel puțin 5% din valoarea totală a Fondului pentru finanțarea proiectelor mici de start-up, inițiate de tineri și femei fermieri.
Detalii