Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.
Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale. Conținutul revistei
05
10 2021
1550

Numerarul întreprinderii: reguli de gestionare și eliberare, limite impuse

Prevederi privind gestionarea mijloacelor bănești în numerar

Normele pentru efectuarea operațiunilor de casă în economia națională a Republicii Moldova (Normele) sunt aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 764 din 25.11.1992 (HG nr. 764/1992).

Conform Normelor menționate, toate întreprinderile de stat, cooperatiste, pe acţiuni, de arendă colective, mixte, obștești etc., asociaţiile, organizaţiile și instituţiile (în continuare – întreprinderi), indiferent de statutul lor juridic, sunt obligate să consemneze mijloacele lor bănești în instituțiile financiare.


Detalii

04
10 2021
954

Evenimente ulterioare datei raportării în exemple

Obiectul acestui articol îl constituie evenimentele (operațiunile economice) care au loc după perioada de raportare (datei raportării), indiferent dacă acestea sunt favorabile sau nefavorabile. Evenimentele apărute în perioada între data raportării și data semnării situațiilor financiare ar putea furniza informații suplimentare referitoare la perioada de raportare față de cele cunoscute la data închiderii bilanțului contabil. Aceste evenimente trebuie să constituie obiectul unei analize contabile conforme Standardelor Naționale de Contabilitate (SNC), pe motiv că evenimentele ulterioare ar putea modifica situațiile financiare pentru perioada de raportare precedentă celei în care acestea efectiv au avut loc.


Detalii
01
10 2021
1473

Местные сборы. Аннулирование максимальных ставок

Постановлением Конституционного суда № 27 от 14.09.2021 г., начиная с 14 сентября 2021 г. неконституционными признаны изменения в разделе VII Налогового кодекса, вступившие в силу с 1 января текущего года.
 
Ключевым изменением, которое возникло в результате признания неконституционными пунктов 78-87 ст. VII Закона № 257/2020 о внесении изменений в некоторые нормативные акты (Закон № 257/2020), является аннулирование максимальных ставок местных сборов, которые были установлены в приложении к разделу VII Налогового кодекса (НК).


Detalii