Catalogul revistelor
В каталоге возможен просмотр журналов в разных режимах: тематический, авторов, журналов и учреждений.

Nr 5 (46) 2018 Publicaţia periodică «Monitorul Fiscal FISC.MD» reflectă poziţia oficială a Serviciului Fiscal de Stat, fiind concepută ca urmare a sporirii cererii din partea societăţii pentru informaţii fiscale complete, diversificate şi mai detaliate despre activitatea Serviciului Fiscal de Stat, planurile şi proiectele sale, metodele şi mecanismele utilizate în procesul administrării fiscale.
15
08 2018
4022

Cu privire la declararea perioadelor de muncă şi venitului asigurat pentru persoanele care cumulează funcţii

Modul de utilizare a categoriei persoanei asigurate 123 „persoană angajată prin cumul” (în continuare categoria 123) la declararea venitului asigurat şi a contribuţiilor de asigurări sociale pentru persoanele asigurate a fost reglementat la etapa de implementare iniţială a evidenţei personificate în sistemul public de asigurări sociale.


Detalii

15
08 2018
1514

Stingerea simplificată a obligației fiscale

În conformitate cu art. 1741 din Codul fiscal (CF), în lipsa elementelor constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală sau de pseudoactivitate de întreprinzător, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) stinge simplificat obligaţia fiscală prin scădere contribuabililor persoane juridice şi persoane fizice care practică activitate de întreprinzător, în condiţiile prezentului articol.
Detalii
15
08 2018
2309

Calcularea proratei în cazul livrărilor impozabile cu TVA și livrărilor scutite de TVA fără drept de deducere

Firma X prestează servicii de transport local, adică efectuează livrările impozabile cu TVA la cota 20%. De asemenea, suntem intermediari în domeniul asigurărilor și beneficiem de un comision din partea companiei de asigurări, adică efectuăm livrări fără drept de deducere. Suntem obligați în aceste condiții să calculăm prorata?
Detalii
15
08 2018
1671

Clasificarea părților și accesoriilor de autovehicule

Nomenclatura combinată a mărfurilor Republicii Moldova (NC), aprobată prin Legea nr. 172 din 25.07.2014 (MO Nr. 231-237/529), pare a fi un instrument dificil de lucru, atunci când urmează a fi identificat codul mărfii, detalizat la nivel de nouă cifre, pentru părțile și accesoriile de autovehicule. Datorită faptului că NC conține mai mult de 10 mii de coduri tarifare fără aplicarea Regulilor generale de interpretare, clasificarea ar fi greu de realizat.
Detalii
14
08 2018
2040

Бухгалтерские и налоговые аспекты безвозмездно полученных запасов

Хозяйствующий субъект получил безвозмездно от физического лица технологическую тару. Как отразить ее в бухгалтерском учете и какие налоговые последствия возникают по данной операции? Данная тара использована в предпринимательских целях. Принимается ли к вычету расходы по используемой таре?
Detalii
14
08 2018
1469

Noul Cod vamal – un pas important în facilitarea comerțului

Actualmente, legislația vamală a Republicii Moldova este formată din Codul vamal (CV), Legea cu privire la tariful vamal, Legea cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul RM de către persoane fizice, Legea cu privire la aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor, alte acte legislative și normative elaborate întru executarea actelor legislative menționate și o serie de acte legislative sau normative de specialitate ce conțin, de asemenea, norme din domeniul vamal.
Detalii
14
08 2018
1353

Содействие налогоплательщикам в исполнении налоговых обязательств

Более чем за 20 лет существования налоговой системы, наравне с положительными политическими и экономическими изменениями в республике, реформировалось, изменяя диапазон вопросов, налоговое администрирование. После принятия V раздела Налогового кодекса (НК) «Налоговое администрирование», (в рамках реализации принятых правительством стратегий и планов развития налоговых органов, соответственно, на 2006-2010 гг. и 2011- 2015 гг., 2017 г.), в раздел было внесено более 400 изменений и дополнений, направленных на:
Detalii
14
08 2018
1371

Выписка налоговой накладной при заключении Договора простого товарищества

Предприятие «Х» – собственник холодильника для хранения фруктов, — заключило Договор простого товарищества с сельскохозяйственным предприятием, имеющим на балансе яблочный сад. В соответствии с условиями данного Договора, наше предприятие осуществляет хранение фруктов до момента продажи и осуществляет их сортировку при отпуске и, соответственно, имеет право на 30% от доходов от продажи. Товар, согласно условиям Договора о совместной деятельности, реализуются партнером. Ежемесячно сторонами составляется Протокол распределения доходов от продаж.
Detalii
14
08 2018
1174

Contestarea de către contribuabil a actelor administrative emise de SFS la Consiliul de soluţionare a disputelor

Conform art. 2741 Cod fiscal (CF), orice persoană supusă controlului de către Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, prin actele administrative emise în cadrul procedurii de control, prin acţiunile sau inacţiunile SFS sau ale funcționarilor fiscali în cadrul acestor proceduri, este în drept să le conteste, în tot sau în parte, prin depunerea la SFS a unei contestații în formă scrisă.
Detalii