Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 238. Regulile generale de aplicare a sancţiunii fiscale
(1) Sancţiunea fiscală se aplică în limitele stabilite de articolul respectiv din prezentul cod, în strictă conformitate cu legislaţia fiscală.
(11) Amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.
(2) În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.188 alin.(2).

L E G E nr. 1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal
Aici nu a fost postat nici un articol