Catalogul tematic
Тематический каталог

Articolul 238. Regulile generale de aplicare a sancţiunii fiscale
(1) Sancţiunea fiscală se aplică în limitele stabilite de articolul respectiv din prezentul cod, în strictă conformitate cu legislaţia fiscală.
(11) Amenda se aplică în cazurile de încălcare fiscală semnificativă.
(2) În cazul în care o persoană a săvîrşit două sau mai multe încălcări fiscale, sancţiunea fiscală se aplică pentru fiecare încălcare fiscală şi pentru fiecare perioadă fiscală în parte, cu excepţia cazurilor prevăzute la art.188 alin.(2).

L E G E nr. 1163-XIII din 24.04.1997 Codul fiscal
07
08 2019
2914

Cрок давности для привлечения к налоговой ответственности

Срок давности по ответственности за нарушение налоговых обязательств установлены в ст. 264 Налогового кодекса (НК). В соответствии с ч. (2) ст. 264 НК срок исковой давности не распространяется на налоги (пошлины), сборы, пени или налоговые санкции, относящиеся к конкретному налогу (пошлине), сбору, если налоговый отчет, устанавливающий налоговое обязательство, содержит информацию, вводящую в заблуждение, или отражает факты, образующие состав налогового преступления, либо если он не был представлен вообще.

Как показывает судебная практика, истечение пяти или даже восьми лет с момента нарушения не является препятствием для налоговых санкций.
Detalii
24
09 2018
1525

Aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației în domeniul tichetelor de masă

Astăzi, 24 septembrie 2018, intră în vigoare prevederile Legii nr. 195 din 27 iulie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative (în continuare – Legea nr. 195) (MO nr. 321-332, art. 539), prin care au fost efectuate modificări la Codul penal al RM (în continuare – CP) și la Codul contravenţional al RM (în continuare – CC), în partea ce ține de aplicarea sancțiunilor pentru nerespectarea legislației în domeniul tichetelor de masă.


Scopul acestei Legi este crearea cadrului legal, unitar și coerent, orientat spre conformarea și respectarea prevederilor legale de către toți subiecții, precum și evitarea situațiilor de diminuare a obligațiilor față de bugetul public național.
Detalii
20
08 2018
3656

Reforma fiscală: analiză și comentarii

Ești contabil, finansist, director comercial? Atunci, cu siguranță, ai nevoie să știi ce prevăd noile modificări ale legislației ce fac parte din pachetul „Reforma fiscală”.

În Monitorul Oficial de vineri, 17 august 2018, au fost publicate:

• Legea cu privire la modificarea unor acte legislative (nr. 178, 26 iulie 2018),
• Legea pentru modificarea unor acte legislative (nr. 179, 26 iulie 2018),
• Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală (nr. 180, 26 iulie 2018).
Detalii