Catalogul tematic
Тематический каталог

Investiții de capital


Articolul 93. Noţiuni generale
cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

04
07 2017
168

Republica Moldova – platformă economică regională

Afirmaţia a fost enunţată în cadrul forumului de afaceri cu genericul Moldova: Împreună pentru consolidarea creşterii economice, care a fost desfăşurat în contextul celei de-a XIX reuniuni anuale a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB).

Evenimentul a avut ca scop stabilirea de conexiuni între investitorii străini interesaţi să investească în ţara noastră şi oamenii de afaceri din Republica Moldova.
Detalii
03
04 2014
1650

Un gigant internaţional a investit 12 milioane de dolari într-o nouă uzină la Bălţi

Compania austriacă Gebauer & Griller, unul din cei mai mari producători de cabluri pentru TGV şi automobile din lume, a deschis o nouă fabrică de producere a cablului în Zona Economică Liberă (ZEL) Bălţi, investind în acest sens circa 12 milioane de dolari.

De fapt, ca să-şi extindă afacerea din Bălţi, compania austriacă, a contractat, la finele anului trecut, un împrumut de 5 milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Detalii
10
07 2013
2392

О вычете затрат, связанных с инвестированием

В 2012 году наше предприятие инвестировало денежные средства в государственные ценные бумаги, а также в приобретение здания с целью его дальнейшей перепродажи. Для приобретения ГЦБ и здания был взят кредит в банке, по которому в течение года выплачивались проценты. Каков порядок вычета таких процентных начислений? Вопрос возник в связи с тем, что в Декларации VEN12, в отличие от ранее действовавшей Декларации VEN08, отсутствует приложение, на основании которого рассчитываются расходы, связанные с инвестированием, отражаемые в стр. 03024 приложения 2D к Декларации. Есть ли какие-то отличия в порядке вычета затрат, связанных с инвестированием, по сравнению с ранее действовавшим?

Порядок вычета затрат, связанных с инвестированием, установлен ч. (4) ст. 36 НК.
Законом № 267 от 23.11.2011 года, вступившим в действие с 13.01.2012 г., редакция ч. (4) ст. 36 НК была изменена.
Detalii
19
11 2012
2157

Письмо ГГНИ № 26-08/2-02/1/5418/34 от 28.08.2012 о сохранении права на возмещение сумм НДС, связанных с капитальными инвестициями (расходами)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиковГлавная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями в Налоговом кодексе № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, внесенными Законом № 267 от 23 декабря 2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор № 13-14 от 13 января 2012 года), информирует:

Законом № 267 от 23 декабря 2011 года была исключена статья 1121 Налогового кодекса, следовательно были аннулированы положения, предусматривающие право налогоплательщиков, осуществляющих капитальные инвестиции, на регистрацию в качестве плательщика НДС.


Detalii
19
11 2012
1302

Scrisoarea IFPS Nr.26-08/2-02/1/5418/34 din 28.08.2012 Privind menţinerea dreptului la restituire a T.V.A. aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabil
iÎn contextul modificărilor efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative // Monitorul Oficial Nr. 13-14 din 13.01.2012//, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică.

Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 din Codul fiscal a fost exclus art. 1121, fiind abrogată prevederea care stabilea dreptul contribuabililor de a se înregistra în calitate de plătitor al T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate.
Detalii