Catalogul tematic
Тематический каталог

Investiții de capital


Articolul 93. Noţiuni generale
cheltuieli efectuate de către agenţii economici în legătură cu procurarea şi/sau crearea activelor pe termen lung, cu destinaţie productivă, care nu se reflectă în rezultatele perioadei curente, dar urmează a fi atribuite la majorarea valorii activelor pe termen lung. La active pe termen lung cu destinaţie productivă se atribuie activele a căror uzură se raportează la costul produselor fabricate (servicii, lucrări prestate).

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997


http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A93

05
12 2018
103

Investițiile în activele imobilizate, în creștere

În primele 9 luni ale anului curent a crescut volumul investițiilor la construcțiile inginerești cu 36,7%, la mijloacele de transport – cu 21,5%, la clădirile nerezidențiale – cu 13,3%, la maşini, utilaje, instalaţii de transmisie – cu 8,3%. Investițiile în utilaje, maşini, instalații de transmisie rămân în continuare cu cea mai mare pondere de 32,6% din total investiții realizate, informează Biroul Naţional de Statistică.

Totodată, valoarea investițiilor la clădirile rezidențiale s-a diminuat cu 4,2%.
Detalii
28
07 2017
491

Guvernul prognozează finanțarea proiectelor de investiții capitale peste limita deficitului de 2,5%

Potrivit Hotărârii cu privire la aprobarea cadrului bugetar pe termen mediu (2018-2020) (CBTM), susținută de cabinetul de miniștri, începând cu anul 2018, prin aplicarea clauzei de derogare la determinarea deficitului bugetului public național, Guvernul va putea finanța proiecte de investiții capitale peste limita deficitului de 2,5% din PIB.

Acest lucru va fi posibil cu condiția ca proiectele să fie finanțate de instituții financiare internaționale și agenții de dezvoltare, cu surse reale de finanțare și capacități de implementare.
Detalii
04
07 2017
508

Republica Moldova – platformă economică regională

Afirmaţia a fost enunţată în cadrul forumului de afaceri cu genericul Moldova: Împreună pentru consolidarea creşterii economice, care a fost desfăşurat în contextul celei de-a XIX reuniuni anuale a Băncii pentru Comerţ şi Dezvoltare a Mării Negre (BSTDB).

Evenimentul a avut ca scop stabilirea de conexiuni între investitorii străini interesaţi să investească în ţara noastră şi oamenii de afaceri din Republica Moldova.
Detalii
03
04 2014
1875

Un gigant internaţional a investit 12 milioane de dolari într-o nouă uzină la Bălţi

Compania austriacă Gebauer & Griller, unul din cei mai mari producători de cabluri pentru TGV şi automobile din lume, a deschis o nouă fabrică de producere a cablului în Zona Economică Liberă (ZEL) Bălţi, investind în acest sens circa 12 milioane de dolari.

De fapt, ca să-şi extindă afacerea din Bălţi, compania austriacă, a contractat, la finele anului trecut, un împrumut de 5 milioane de euro din partea Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD).
Detalii
10
07 2013
2881

О вычете затрат, связанных с инвестированием

В 2012 году наше предприятие инвестировало денежные средства в государственные ценные бумаги, а также в приобретение здания с целью его дальнейшей перепродажи. Для приобретения ГЦБ и здания был взят кредит в банке, по которому в течение года выплачивались проценты. Каков порядок вычета таких процентных начислений? Вопрос возник в связи с тем, что в Декларации VEN12, в отличие от ранее действовавшей Декларации VEN08, отсутствует приложение, на основании которого рассчитываются расходы, связанные с инвестированием, отражаемые в стр. 03024 приложения 2D к Декларации. Есть ли какие-то отличия в порядке вычета затрат, связанных с инвестированием, по сравнению с ранее действовавшим?

Порядок вычета затрат, связанных с инвестированием, установлен ч. (4) ст. 36 НК.
Законом № 267 от 23.11.2011 года, вступившим в действие с 13.01.2012 г., редакция ч. (4) ст. 36 НК была изменена.
Detalii
19
11 2012
2485

Письмо ГГНИ № 26-08/2-02/1/5418/34 от 28.08.2012 о сохранении права на возмещение сумм НДС, связанных с капитальными инвестициями (расходами)

Территориальные ГНИ
Управление крупных налогоплательщиков



Главная государственная налоговая инспекция в связи с изменениями в Налоговом кодексе № 1163-XIII от 24 апреля 1997 года, внесенными Законом № 267 от 23 декабря 2011 года о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты (Официальный монитор № 13-14 от 13 января 2012 года), информирует:

Законом № 267 от 23 декабря 2011 года была исключена статья 1121 Налогового кодекса, следовательно были аннулированы положения, предусматривающие право налогоплательщиков, осуществляющих капитальные инвестиции, на регистрацию в качестве плательщика НДС.


Detalii
19
11 2012
1679

Scrisoarea IFPS Nr.26-08/2-02/1/5418/34 din 28.08.2012 Privind menţinerea dreptului la restituire a T.V.A. aferentă investiţiilor (cheltuielilor) capitale

Inspectoratele fiscale de stat teritoriale
Direcţia marilor contribuabil
i



În contextul modificărilor efectuate în Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997 prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative // Monitorul Oficial Nr. 13-14 din 13.01.2012//, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat comunică.

Prin Legea nr. 267 din 23.12.2011 din Codul fiscal a fost exclus art. 1121, fiind abrogată prevederea care stabilea dreptul contribuabililor de a se înregistra în calitate de plătitor al T.V.A. în baza investiţiilor capitale efectuate.
Detalii