Catalogul tematic
Тематический каталог

Insolvabilitate


Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.
17
11 2021
260

Practica aplicării Legii insolvabilității și rolul autorității fiscale în procesul de insolvabilitate

Procedura de insolvabilitate reprezintă un important mecanism juridico-economic de asigurare a stabilității şi siguranței circuitului civil. Acesta permite a diminua la maximum efectele negative ale situației când un subiect de drept se află în incapacitate de plată.

Delimitarea clară privind natura procesuală și natura materială a insolvabilității luând în considerare necesitatea stabilirii aspectelor procedurale ale insolvabilității vor fi discutate în cadrul webinarului cu genericul: „Practica aplicării Legii insolvabilității și rolul autorității fiscale în procesul de insolvabilitate”.


Detalii

08
10 2021
853

Răspunderea subsidiară față de creditori în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor și membrilor organelor de conducere

Potrivit art. 15 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29.06.2012 (Legea nr. 149/2012), în cazul insolvabilității debitorului din culpa fondatorilor (membrilor) lui, a membrilor organului executiv sau a unor alte persoane care au dreptul de a da indicații obligatorii pentru debitor ori care pot influența în alt mod acțiunile debitorului (insolvabilitate intenționată), aceștia poartă răspundere subsidiară solidară față de creditori în măsura în care bunurile debitorului sunt insuficiente pentru executarea creanțelor creditorilor.

Conform art. 247 din Legea nr. 149/2012, în sensul prezentei legi, membri ai organelor de conducere ai debitorului pot fi:
Detalii

06
10 2021
189

Insolvabilitatea întreprinderii: aspecte juridice și fiscal-contabile

Problemele financiare ale unei întreprinderi și riscul de a nu-și putea îndeplini obligațiile față de creditori sunt motive pentru a fi declarată insolvabilă. Desfășurarea propriu-zisă a procedurii de insolvabilitate necesită multă răbdare, informare, timp și trebuie efectuată în conformitate cu legislația actuală.

 

Indiferent dacă ești proprietarul/directorul unei afaceri sau profesezi în calitate de contabil, probabil, te-ai întrebat:
  • În ce temei se înaintează procedura de insolvabilitate?

    Detalii
06
10 2021
482

28.26.18 De când survine obligația de a fi aplicat mecanismul taxării inverse cu TVA față de procurările proprietății întreprinderilor declarate în procedura de insolvabilitate ?

În conformitate cu art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 reprezintă obiect impozabil cu TVA.


Detalii

26
08 2021
607

Notificare în SIA „e-Factura” privind procesul de insolvabilitate a părților tranzacției

Conform prevederilor art. 95 alin. (1) lit. e) din Codul Fiscal, procurarea proprietății subiecților impozabili declarați în proces de insolvabilitate, cu excepția celor în procedură de restructurare și realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității nr. 149/2012, constituie obiect impozabil cu TVA.

Astfel, în cadrul sistemului „e-Factura” s-a implementat funcționalul e validare și afișare a datelor privind procesul de insolvabilitate în care se află Furnizorul și/sau Cumpărătorul și/sau Transportatorul.


Detalii

21
08 2021
527

SFS îndeamnă contribuabilii la onorarea obligațiilor față de bugetul public național sau alți creditori

Serviciul Fiscal de Stat îndeamnă contribuabilii să evite generarea  neîntemeiată a stării de insolvabilitate, cu scopul de a se eschiva de la onorarea obligațiilor față de bugetul public național sau alți creditori.

Astfel, în perioada 1 ianuarie – 15 august 2021, au fost întocmite 20 procese verbale  cu privire la constatarea infracțiunii, prin care s-a stabilit că în acțiunile contribuabililor și/sau a persoanelor cu funcție de răspundere sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunilor de insolvabilitate intenționată (art. 252 Cod penal) sau insolvabilitate fictivă (art. 253 Cod penal).


Detalii
14
07 2021
379

Condițiile de anulare a actelor încheiate de către debitor

Prin Legea nr. 141/2020, care a intrat în vigoare la 14 septembrie 2020, au fost promovate amendamente la Legea insolvabilității nr. 149/2012, inclusiv în partea ce ține de contestarea actelor juridice ale debitorului în cadrului procesului de insolvabilitate. În continuare vom prezenta principalele amendamente.
 
Astfel, în perioada de observaţie, a procedurii de insolvabilitate, procedurii falimentului şi/sau a procedurii de restructurare oricare creditor care are interes legitim, cu acordul administratorului/lichidatorului, poate introduce în instanţa acţiuni, inclusiv acțiuni reconvenționale, pentru anularea unor acte juridice1 încheiate de debitor (art. 104 alin. (1) din Legea nr.149/2012).


Detalii

07
07 2021
508

Taxarea inversă. Mențiunea va fi inclusă în factura fiscală

În cazul tranzacțiilor efectuate în conformitate cu prevederile art.95 alin.(1) lit.e) (procurarea proprietăţii subiecţilor impozabili declaraţi în proces de insolvabilitate, cu excepţia celor în procedură de restructurare şi realizare a planului, în conformitate cu prevederile Legii insolvabilităţii nr.149/2012 (red.)) și lit.f) (procurarea proprietăţii gajate, ipotecate, sechestrate de la subiecţii impozabili (red/)) din Codul fiscal, în coloana respectivă se indică mențiunea „Taxare inversă”.
 
Lipsa mențiunii „Taxare inversă” în coloana respectivă nu exonerează subiecții impozabili specificați la art.94 lit.e) și lit.f) din Codul fiscal de obligația achitării TVA la buget aferent procurărilor respective.


Detalii