Catalogul tematic
Тематический каталог

Insolvabilitate


Procesul de insolvabilitate se desfăşoară în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.
25
01 2017
310

Definitivarea masei debitoare ca rezultat al anulării actelor juridice

Prin masă debitoare se semnifică bunuri, inclusiv mijloace băneşti în numerar şi fără numerar, în monedă naţională şi în valută străină, aflate în proprietatea debitorului la data intentării procesului de insolvabilitate, dobândite sau recuperate pe parcursul acestuia, cu excepţia bunurilor care, potrivit legii, nu sunt pasibile de executare silită (art. 2 din Lege).
Detalii
24
01 2017
283

Descalificarea şi degrevarea debitorului, precum și răspunderea acestuia în cadrul procesului de insolvabilitate

În sensul Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (în continuare – Lege), debitor, în conformitate cu prevederile art. 2 din Lege, se subînțelege orice persoană, indicată la art. 1 alin. (2), care are datorii la plata creanţelor scadente, inclusiv a creanţelor fiscale, împotriva căreia a fost depusă în instanţa de judecată o cerere de intentare a unui proces de insolvabilitate.
Detalii
20
01 2017
200

Без лицензий. Две ссудо-сберегательные ассоциации прекращают деятельность

В Monitorul Oficial 20 января 2017 г. опубликовано решение административного совета Национальной комиссии по финансовому рынку, в соответствии с которым регулятор аннулировал выданные в апреле 2009 г. лицензии ссудо-сберегательным ассоциациям категории А – «Braviceni Credit» и «Creditconsum».
Detalii
22
12 2016
345

О некоторых бухгалтерских и налоговых аспектах процедуры плана реструктуризации

Общество «Х» находится в процедуре плана реструктуризации. На день фактической выплаты заработной платы в пользу работника хозяйствующий субъект, находящийся в периоде исполнения процедуры плана реструктуризации, начатой в соответствии с предписаниями Закона о несостоятельности № 149 от 29 июня 2012 г., обязан уплачивать в бюджет налоги, включительно социальные взносы, сопряженные с исчислением и фактической уплатой заработной платы.
Detalii
21
12 2016
634

Despre unele aspecte fiscale și contabile aferente procedurii planului de restructurare

Societatea ,,X” se află în procedura planului de restructurare. La data achitării efective a salariului în beneficiul angajatului, agentul economic aflat în perioada de executare a procedurii planului de restructurare, demarată în conformitate cu prevederile Legii insolvabilității, este obligat să achite la buget impozite, inclusiv contribuțiile sociale rezultate din calculul și achitarea efectivă a salariului.
Detalii
20
06 2016
763

Despre unele aspecte fiscale aferente procedurii de insolvabilitate

I. Prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău din mai 2015 s-a dispus intrarea în faliment a Societății ,,X”. De către administratorul insolvabilității (lichidatorul) s-a dispus valorificarea și lichidarea masei debitoare, fiind întocmită tabela creanțelor validate, care include și creanțele față de salariații întreprinderii.
Detalii