Știri

Ce modificări se propun la Legea insolvabilității?

 Termenul maxim de adoptare a hotărârii de intentare a procesului de insolvabilitate de către instanța de judecată în cazul în care, în cererea introductivă debitorul declară că se află în stare de insolvabilitate și își exprimă intenția de a lichida sau de a-și restructura activitatea, ar putea fi redus de la 20 la 5 zile.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus un proiect de hotărâre de Guvern pentru modificarea Legii insolvabilității nr. 149/2012, ce are ca scop remedierea deficiențelor identificate în procesul de implementare a legii, constatate în ultimii ani.

 

Totodată, se propune clarificarea modalității de recuperare a cheltuielilor și onorariilor acoperite din produsul obținut din valorificarea bunurilor grevate cu garanții. Astfel, în cazul valorificării unor asemenea bunuri, cuantumul cheltuielilor împreună cu onorariul de succes nu va depăși 10% din produsul obținut, iar onorariul fix nu va putea fi acoperit din contul acestui produs. De asemenea, se clarifică cazurile în care cheltuielile aferente perioadei de observare a debitorului pot fi încasate de la membrii organelor de conducere ai acestuia și anume - doar atunci când aceștia nu își execută obligația debitorului de a depune cererea introductivă (art. 4 din Legea insolvabilității).

 

La moment, art. 56 din Legea insolvabilității prevede că adunarea creditorilor se desfăşoară cu prezenţa creditorilor, prin corespondenţă sau în formă mixtă, iar adunarea creditorilor de raportare și ședinţa de validare nu pot avea loc prin corespondenţă. Prin acest proiect se propune oferirea posibilității desfășurării adunării creditorilor prin mijloace electronice.

 

Proiectul mai prevede includerea posibilității reprezentantului debitorului de a contesta hotărârea comitetului creditorilor. Astfel, orice creditor, reprezentantul debitorului sau administratorul insolvabilităţii/lichidatorul poate contesta în instanța de insolvabilitate hotărârea comitetului creditorilor în termen de 5 zile de la data în care a luat cunoștință de procesul-verbal al ședinței comitetului creditorilor.

 

În același timp, se propune clarificarea faptului că acceptarea planului procedurii de restructurare poate avea loc după soluționarea tuturor contestațiilor asupra creanțelor, iar creditorii ale căror creanțe sunt sub condiție suspensivă nu vor fi în drept să voteze planul de restructurare.

 

Cu detalii vom reveni pe parcursul promovării proiectului.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

403 vizualizări

Data publicării:

19 Aprilie /2024 07:56

Catalogul tematic

Insolvabilitate | Noutăți fiscale

Etichete:

legea insolvabilitatii | insolvabilitate

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon